Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Антикорупційна діяльність

02 березня 2020 року в приміщенні Скала-Подільської бібліотеки для дорослих відбулась зустріч з експертом програми DOBRE з питань профілактики корупційних питань Тарасом Халавкою  з участю посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, старост ОТГ.

В основу зустрічі покладено питання щодо реалізації заходів пов’язаних із конфліктом інтересів у прийнятті рішень селищної ради виконавчого комітету та інших комісій, які вправі вирішувати питання пов’язані із корупційними складовими.

За результатами обговорення намічено ряд заходів відповідно до «Антикорупційної стратегії на 2020-2025 рр.» на період до червня 2020 року.

М. Вільховий

 

 

 

 

Прозорий бюджет

Що таке бюджет для громадян?

Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація комплексної інформації про бюджет. Бюджет для громадян доповнюється візуалізаціями, щоб спростити розуміння складних цифр.

Основна мета «бюджету для громадян» - це зробити складну та технічну бюджетну інформацію доступною для широкого кола осіб.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет своєї громади кожному громадянину, він допомагає побачити своє місце в бюджеті, зрозуміти, що бюджет громади, це кошти всіх жителів громади, побачити, що гроші в бюджеті не з’являються нізвідки, а також зрозуміти, що витрати з бюджету не робляться лише за бажанням когось з керівників громади, або групи громадян.

В той самий час, бюджет для громадян допомагає визначити можливості для впливу на формування та витрачання бюджету своєї громади.

Бюджетна термінологія

Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається звідки громада буде отримувати кошти, а також на що – витрачати. Бюджет громади формується та управляється на основі Бюджетного кодексу України. Це означає, що існують чіткі правила, звідки в якому порядку громада отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може витрачати кошти бюджету. Бюджет, а також зміни до нього затверджується рішенням місцевої ради.

Доходи бюджету – гроші та інші ресурси, виражені в грошах, які громада заробила сама, а також отримала від держави як для конкретних цілей, так і без конкретного призначення. Доходи бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи, трансферти).

Видатки бюджетукошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані в бюджеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні.

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету громади. До трансфертів відносяться дотації та субвенції.

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим на виконання конкретних повноважень, які делеговані державною. Ці кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з одного місцевого бюджету іншому. Наприклад, передача коштів обласній лікарні на лікування міських жителів - з міського в обласний бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня для того, щоб досягти рівних доходів населення у всіх населених пунктах.

Загальний фонд –це кошти, передбачені для повноцінної роботи державних установ. Кошти загального фонду витрачаються переважно за виплати заробітної плати та оплату енергоносіїв, задля утримання установ освіти (дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), соціального захисту населення, фізичної̈ культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, заходи на змагання різного характеру

Спеціальний фонд –  це окремий̆ фонд, кошти якого мають цільове спрямування. Основну частину спеціального фонду формують бюджет розвитку та власні надходження установ, які вони отримують від надання послуг (від оренди приміщень, реалізації̈ майна, харчування дітей̆), а також інші ресурси, наприклад гранти від міжнародних організацій̆, благодійні внески, дарунки від юридичних та фізичних осіб.

Бюджет розвиткукошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію інвестиційних проектів, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства тощо. Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій, клубів.

Бюджетний цикл

Бюджет – це ключовий інструмент для управління громадою, а також втілення в життя пріоритетів та цілей розвитку громадою. Дії органу місцевого самоврядування по управлінню бюджетом громади на один рік умовно можуть бути розділені на декілька стадій, і займають більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюджетом на один рік – називається бюджетний цикл і включає в себе 4 стадії: планування та складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету, і, на сам кінець, звітування про результати виконання бюджету за рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу.  

 

Складання прогнозу бюджету. Прогноз бюджету робиться на 3 роки – плановий (тобто, той, на який плануємо бюджет)  і 2 наступні роки. Ці наступні роки називають прогнозними. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також на які цілі витрачатимуться гроші від зібраних податків. Прогноз на наступні 3 роки оприлюднюється на сайті ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня.

 

Складання бюджету. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів, розробляються та подаються бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради.

 

Розгляд та затвердження бюджету. Попередній проект рішення про бюджет обговорюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проект рішення передається на розгляд виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. Після цього проект бюджету розглядається та затверджується вже на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, рішення, а також сам бюджет оприлюднюються на сайті ради.

 

Виконання бюджету. Саме на цьому етапі здійснюються всі витрати та збираються всі податки. Окрім того, протягом виконання бюджету може виникати необхідність внесення змін в нього. Всі зміни – проходять окрему процедуру від розгляду бюджетною комісією ради і до затвердження на сесії ради. Окрім того, законодавством встановлено обов’язок щоквартального звітування про виконання бюджету, що також передбачає затвердження квартальних звітів окремими рішеннями ради по завершенню кожного кварталу.

 

Звітування про виконання бюджету. По завершенню року, для якого виконувався бюджет, розпочинається підготовка звіту про виконання бюджету за рік. Звіт також проходить всю процедуру розгляду та затвердження в усіх інстанціях, яка завершується розглядом та затвердженням рішення місцевою радою. Затверджений звіт після затвердження оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу щодо проведення публічного звітування про виконання бюджету. Публічне представлення звіту про виконання бюджету повинно відбутись не пізніше, ніж 15-те березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання бюджету, серед широкої громадськості.

 

    25.03.2019р.                                                                                Тарас Халавка

 

 

 

ШАНОВНІ ДЕКЛАРАНТИ –ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,ДЕПУТАТИ

        Щоб запобігти корупції в Україні вже третій рік діє електронне декларування. Декларують доходи і майно не лише вищі посадові особи державної влади, ОМС, держслужбовці. Посадовці бюджетних установ також зобов’язані на сайті НАЗК заповнювати електронну декларацію.

     Подання електронних декларацій передбачає створення електронного кабінету, заповнення відповідних розділів е-декларації і підписання її ЕЦП.

      Подання електронних декларацій обов’язкове для посадових осіб бюджетних установ, оскільки їх прирівняли за законом до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700).

      Посадовими особами бюджетної установи є не лише керівник установи і його заступники. До них відносимо осіб, які за своєю посадою виконують адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції. Це керівники структурних підрозділів (відділів, секторів), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт тощо.

       Подання електронних декларацій розповсюджується не на всіх посадових осіб бюджетних установ. Частиною п’ятою статті 45 Закону № 1700 звільнені від обов’язку подавати е-декларацію посадові особи закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері: соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО (електронна декларація заповнюється на добровільній основі); здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ на сході країни; охорони здоров’я; освіти, науки; культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті; фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання. Також від подання електронних декларацій звільнені мобілізовані працівники, призвані офіцери та контрактники. Однак зобов’язані декларувати свої доходи і майно військовослужбовці, які проходять військову службу у військових комісаріатах. З числа посадових осіб бюджетних установ зобов’язані подавати е-декларацію керівники: закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня; вишів; науково-дослідних інститутів та інших наукових установ. Звичайно, якщо посадова особа за частиною п’ятою статті 45 Закону № 1700 звільнена від обов’язку подавати е-декларацію, але одночасно належить до посадових осіб місцевого самоврядування, вона зобов’язана задекларувати свої доходи і майно. Із тим, хто заповнює електронну декларацію, розібрались. Та якщо після вивчення положення про установу чи структурний підрозділ все ж залишилося питання, чи є посадова особа бюджетної установи декларантом, готуємо індивідуально офіційний запит до Національного агентства з питань запобігання корупції з зазначеного питання.

     Електронна декларація посадовими особами подається: перед призначенням на відповідну посаду (подає претендент); щорічно — до 1 квітня наступного року (за минулий рік); перед звільненням — за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; після звільнення — до 1 квітня наступного року (за минулий рік, у якому особа звільнилась чи переведена на іншу посаду, яка не зобов’язує декларувати дохід і майно); після притягнення до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання або подання з недостовірними даними е-декларації — обов’язкове подання електронних декларацій з достовірними відомостями. Окрім цього, посадова особа бюджетної установи зобов’язана інформувати про суттєві зміни у майновому стані протягом року. Тобто протягом 10 днів після отримання доходу чи купівлі майна на суму, еквівалентну чи більшу за 50 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб на початок року, особа має надіслати повідомлення про зміни у майновому стані (форма змін). Якщо таких суттєвих змін 2 чи 3, після кожної зміни слід подавати відповідне повідомлення. Його подають аналогічно е-декларації.

Начальник відділу ПС діяльності ОМС та КЗ                         М.І.Вільховий

 

 

Бюджетні слухання-запорука прозорості

18 грудня 2018 року відбулися громадські слухання проекту бюджету Скала-Подільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

Перед присутніми виступила начальник фінансового відділу Мелюзіна Н.В., яка  детально охарактеризувала статті видатків місцевого бюджету та джерела його надходжень, а також у доступній формі розповіла присутнім про заплановані витрати на енергоносії, заробітну плату працівникам установ громади, та інші статті розходів.

Дуже шкода, що більшість громадян проіногрували такий важливий захід, який проводився саме для того, щоб представники громади змогли напряму внести пропозиції, куди насамперед вони хотіли б спрямувати кошти з бюджету, або задати запитання про незрозуміле у плануванні витрат чи доходів.

Остаточний варіант проекту рішення про бюджет громади  на наступний рік затверджуватиме сесія.

Чубак Т.К.

 

 

На Ваші чесленні запитання, щодо антикорупційного законодавства-роз'яснює Михайло Вільховий, начальник відділу правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення виконавчого комітету Скала-Подільської селищної ради, відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог щодо запобігання корпції та врегулювання конфлікту інтересів.

    Одним із актуальних питань сьогодення в державній службі,чи службі в органах місцевого самоврядування є питання запобігання корупції та врегулювання конфліктів інтересів. Основними шляхами на стадії розвитку ОТГ,  якраз і передує першочерговість втілення в даний процес, антикорупційної політики. Проведення антикорупційних заходів суттєво впливає на реалізацію запланованих заходів, а саме на вирішення стратегічних програм, планів соціального розвитку та інших. Прийом на роботу у вищевказані органи повинні проводитись із реальним вивченням кандидатів на службу, а прозорість місцевих бюджетів дають змогу населенню мати практичну уяву, щодо формування бюджету, його наповнення та цілі на які спрямовані видатки.

    У зв’язку з вищенаведеним, увага населення як ніколи прив’язана до значимості суті процесів боротьби з корупцією та знань  самої системи організації такої роботи, що породжує звернення громадян за роз’ясненнями в ті, чи інші органи, а в даному випадку до ОМС. 

Більше інформації  ТУТ

М.І.Вільховий

 

 

 

До уваги жителів громади!

 

    Виноситься на обговорення громадськості проект Антикорупційної стратегії Скала-Подільської  ОТГ на 2019-2025 роки. Кожен член громади вправі внести свої пропозиції, зміни, доповнення щодо  представленого проекту. При цьому можна направити їх до Скала-Подільської селищної ради в кабінет правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення (керівник Вільховий М.І т.0972179240) щоденно з 8.00 до 17.00, крім суботи і неділі за адресою: смт. Скала-Подільська вулиця Крушельницької, 33 (приміщення бібліотеки для дорослих) на протязі місяця, починаючи з 5 листопада 2018 року.

 

Антикорупційна стратегія  Скала-Подільської ОТГ на 2019-2025 роки

1) Забезпечити здійснення результативної антикорупційної політики шляхом удосконалення правового регулювання питань запобігання, виявлення та протидії корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її проявам, формування  нетерпимого ставлення до корупції в усіх установах,організаціях підприємствах комунальної власності ОТГ.

Виконавець:Виконавчий комітет, селищний голова,відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019 - 2025 роки ).

2) Підвищити рівень прозорості в діяльності  органів місцевого самоврядування,  прозоре формування місцевого бюджету з всебічним висвітлення в засобах масової інформації, забезпечення фінансової дисципліни в установах, організаціях, підприємствах  комунальної власності ОТГ, дотримання встановлених норм  повязаних з конфліктом інтересів.

Виконавець:Селищний голова, заступник селищного голови, керівники відділів апарату виконавчого комітету селищної ради(2019-2025 роки).

3) Провести необхідні антикорупційні заходи, щодо забезпечення прозорості в  діяльності  установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, що дасть можливість істотно вплинути на зниження рівня  корумпованості.

Виконавець:Виконавчий комітет( 2019 – 2025 роки).

4) Завершити реорганізацію медичних закладів, відкрити ЦНАП, для подальшої прозорої реалізації  планових стратегічних заходів.

Виконавець: Виконавчий комітет ( 2019-2025 роки).

5)  Забезпечити протидію корупції в процесі  видання довідкових матеріалів, наказів, розпоряджень, рішень та інших дозвільних документів пов’язаних з приватними суб’єктами господарювання, в тому числі організувати забезпечення дотримання правил доброчесної поведінки під час виконання посадових обов’язків, керівниками комунальних закладів, керівниками відділів та  посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавець: : Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2025 роки).

6) Забезпечити усунення корупційних передумов, що можуть незаконно сприяти веденню бізнесу та формування практичного середовища для відмови від корупційної залежності суб’єктів, які відносяться до категорії осіб.  

Виконавець:Виконавчий комітет (2019-2025 роки).

7)  Забезпечити посилення контролю за недопущенням  корупційних правопорушень, в тому числі конфлікту інтересів  пов’язаних з  професійною діяльністю комунальних установ, підприємств, організацій ОТГ .

Виконавець: Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2025 роки).

8) Формувати розяснення через   засоби масової інформації, сільські сходи, збори трудових колективів, наради в колективах і інше,  щодо атмосфери нетерпимості до проявів корупції, а також  сприяти формуванню у населення довіри до антикорупційної політики, позитивного ставлення до викривачів. Системно залучати громадську активну частину населення представників бізнесу до антикорупційних заходів.

Виконавець: Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2025 роки).

 9)  Запровадити в громаді систему моніторингу, якою визначати порядок виконання заходів даної стратегії для досягнення кожного із окреслених результатів, при  цьому  обов’язково врахувати дію чинних законодавчих актів пов’язаних з  антикорупційною складовою,  брати до уваги рекомендації надані  Програмою DOBRE,  заінтересованими органами, громадськими організаціями, вивченням антикорупційної ситуації в інших ОТГ, в тому числі в цілому по Україні.

Виконавець:  Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2018-2025 роки).

 

 

Михайло Вільховий

 

 

Україна

Тернопільська область Борщівський  район

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

від 10 жовтня 2018 року                                                                    № 127

 

 

Про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції».

 

 

 

Керуючись статтями 38, 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання вимог Закону України „Про запобігання  корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 « Питання запобігання та виявлення корупції»,   , заслухавши інформацію начальника відділу ПС діяльності ОМС,та КЗ. про стан виконання Закону України „Про запобігання   корупції”, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, виконавчий комітет селищної ради         

 

 

В И Р І Ш И В :

                                                                                                         

 

 

  1. Інформацію про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції» прийняти до відома (додаток 1).
  2. Затвердити внутрішній план роботи щодо запобігання та протидії корупції в Скала-Подільській  селищній раді (додаток 2).
  3. Відповідальним, визначеним у   плані, забезпечити реалізацію встановлених заходів ,та своєчасно інформувати про стан  виконання заходів на території селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                        В.П. Мирончук

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

селищної ради від 10.10.2018 р.  №  127

                                                            

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про стан виконання Закону України „Про запобігання  корупції”

 

                 

На виконання вимог Закону України „Про  запобігання  корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 « Питання запобігання та виявлення корупції»,   , з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції  було проведено слідуючу роботу:

 1.  Працівники селищнної ради  дотримуються етичних  норм  поведінки посадових осіб місцевого самоврядування .

2. Відповідно до внутрішнього плану роботи щодо запобігання та протидії корупції посадові особи місцевого самоврядування селищної ради ознайомлені  з вимогами Закону України „Про запобігання  корупції”, проводяться систематичні бесіди.

3.  Декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється щорічно до 01 квітня.

4.  Осіб, що претендують на зайняття посад у 2018  році не було, відповідно і спеціальні перевірки  не проводилися.

5.  Проведено щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків та завдань за підсумками  9-ти місяців 2018 року. Планується до 1 лютого 2019 року  провести щорічну оцінку за підсумками 2018 року.

6.  Забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з проектами рішень нормативно-правових актів. Рішення сесій та засідань виконавчого комітету селищної ради оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради.

7.   Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” створено сайт, на якому подана інформація  щодо оформлення запиту про інформацію .  

8.  Фактів вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування  Скала-Подільської селищної ради не виявлено.

 

 

 

 

Начальник відділу

правового супроводу діяльності ОМС,КЗ                                    М.І.Вільховий

                                                                                                            

 

Додаток 2

до рішення  виконкому селищної ради     

від 10.10.2018 року  № 127

 

 

Внутрішній план роботи

щодо запобігання корупції

по Скала-Подільській селищній раді

на 2019  рік

 

 

п/п

 

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

Відповідаль-ний за виконання 

1

Розглядати  на засіданнях виконкому сільської ради питання про стан виконання законодавства про стан виконання  Закону України „Про запобігання  корупції”    

За підсумками 2018р         

 Латишева Л.Б

2

Ознайомлення працівників   з вимогами Закону України «Про запобігання корупції

постійно

Вільховий М.І

3

Подавати достовірну аналітичну інформацію про виконання вимог антикорупційного законодавства до відділу правового супроводу діяльності ОМС   

 за потребою

Керівники відділів

4

Проводити систематичну роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційних діянь з  посадовими особами місцевого самоврядування

постійно

Вільховий М.І

5

Посилити увагу за станом дотримання антикорупційного законодавства  посадовими особами місцевого самоврядування

протягом року

Мирончук В.П

6

Забезпечити своєчасне декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування за 2018 рік

до 01 квітня

2019 року

Вільховий М.І

8

Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень  до відділу правового забезпечення .

за потребою

Керівники відділів

9

Забезпечити створення прозорої системи прийняття та просування по службі  посадових осіб місцевого самоврядування, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, заміщення вакантних посад на відкритій конкурсній основі, врахування результатів атестації, щорічного оцінювання, проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

постійно

Мирончук В.П

Вільховий М.І

10

Аналізувати скарги та звернення громадян, до Скала-Подільської  селищної ради, в яких вбачається порушення посадовими особами антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними практичними діями, висновками та рекомендаціями на виконкомах  селищної ради.

протягом року

Вільховий М.І

 

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів селищної ради, розміщуючи їх на веб-сторінці селищної ради.

протягом року

Чубак Т.К

 

 

 

 

 Нарада з питань запобігання корупції

 

16 жовтня 2018 року відбулась нарада працівників органу місцевого самоврядування з участю експерта партнерства « DOBRE» Тараса Халавки. На порядок денний виносилось ряд питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції в органах місцевого самоврядування.

Тарас Халавка довів до учасників наради ключові положення запровадженої системи прозорості місцевих бюджетів, як одного з основних аспектів запобігання і протидії корупції. Вимогами сьогодення є доброчесна поведінка осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування - додав експерт. Поряд з цим присутні обговорили проект антикорупційної програми ОТГ, яку необхідно чим скоріше втілювати в життя громади. Безперечно, в основу обговорення стала тема прозорості місцевого бюджету, який на сьогоднішній день повинен стати нормою життєдіяльності  та розвитку громади в цілому. Тому виникає першочергова потреба в реалізації рекомендацій проекту «DOBRE», направленого на відкриття на сайті селищної ради інформаційної рубрики «Відкритий бюджет», який буде більш доступним для сприйняття громадськістю.

 


 

 

  

Запобігання і протидія корупції

в державних органах та органах місцевого самоврядування

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
"Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"

 

Метою рекомендацій є ознайомлення працівників державних органів та органів місцевого самоврядування з ключовими положеннями запровадженої у 2011 році системи запобігання і протидії корупції та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

З 2011 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

Реформа антикорупційної системи розпочалася у 2011 році із створенням Президентом України Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції". У практичній площині основні напрямки державної антикорупційної політики закріплені у Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки, схваленій Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001. Форми та методи реалізації Стратегії визначені у Державній програмі щодо запобігання і протидії корупції на вказаний період, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

Статтею 3 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визначено такі основні принципи запобігання і протидії корупції:

верховенства права;

законності;

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

пріоритетності запобіжних заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Із вказаного переліку випливає, що саме запобігання корупції через низку встановлених законодавством механізмів, у тому числі в активній співпраці із громадськістю, є пріоритетним підходом у питанні подолання корупції.

Разом з тим ефективною антикорупційна політика може бути лише за умов існування реальних та дієвих інструментів протидії корупції, зокрема і на основі інститутів відповідальності та застосування традиційних правоохоронних методів. Тобто подолати корупцію неможливо без невідворотного настання відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Одночасно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", яким визначено склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, а також адміністративних корупційних правопорушень.

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

 

Більше читати  ТУТ

 

 

 

 

 

 

9 жовтня селищний голова Мирончук В.П провів нараду з керівниками відділів апарату виконавчого комітету селищної ради, на якій розглядалось  питання антикорупційного законодавства. Також він нагадав присутнім, що одним із важливих аспектів сучасної  правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування як у суспільстві,так і в громаді, довіри до влади, зростання економічного потенціалу , покращення добробуту українців, і тому числі жителів нашої ОТГ.

На продовження виступив начальник відділу правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення Михайло Вільховий, який підкреслив, що 24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Нарадою прийнято резолюцію щодо планування таких заходів на протязі поточного року.

 

 

 

 

26 вересня відбувся  семінар керівників клубних закладів Скала-Подільської ОТГ.

Основна тематика заходу – удосконалення методів роботи колективів сільських клубних закладів, стан та перспективи розвитку.

Учасники семінару обговорили визначені питання, звернули увагу на теорію та методику роботи клубних закладів, узгодили плани роботи. Також обговорувались питання щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства.

Керівники будинків культури та клубів обмінялись практичними порадами щодо обміну досвідом роботи.

 

 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ "DOBRE".

 

 

Проблема корупції є однією із найактуальніших у світі. Сьогодні  питання протидії корупції стають актуальними не тільки в державі, а і на рівнях ОТГ заявив на місцевому тренінгу, який проходив в Скала-Подільській громаді, експерт партнерства «DOBRE» Тарас Халавка.   

   Масштабні розміри та деструктивний вплив корупції на ідеали демократії, забезпечення прав та свобод громадян, зумовлюють   розвиток таких проявів в усіх сферах (економічній, політичній, соціальній, культурній тощо), тому якраз на сьогоднішньому етапі виникає необхідність обговорення таких проблем  в об’єднаних громадах-доповнив експерт.  

Однак, попри досить тривалу дискусію, члени тренінгу висловили свої  принципові позиції щодо  актуальності питань, які виникають в процесі діяльності нашої громади і намітили певні шляхи розв’язання таких проблем з участю Програми «DOBRE».

   Прозорість бюджету є не маловажною складовою профілактики корупційних діянь і при формуванні місцевих бюджетів розвитку, як ніколи потрібно зважати на роль громадськості в даному процесі, що сприятиме подоланню будь-яких сумнівів щодо законності реалізації видатків  з місцевого бюджету пов’язаних із плановим використанням коштів на ті ,чи інші цілі,на закінчення додав Тарас Халавка.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь