Скала-Подільська селищна рада - об'єднана територіальна громада
Борщівський район, Тернопільська область

Антикорупційна діяльність

На Ваші чесленні запитання, щодо антикорупційного законодавства-роз'яснює Михайло Вільховий, начальник відділу правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення виконавчого комітету Скала-Подільської селищної ради, відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог щодо запобігання корпції та врегулювання конфлікту інтересів.

    Одним із актуальних питань сьогодення в державній службі,чи службі в органах місцевого самоврядування є питання запобігання корупції та врегулювання конфліктів інтересів. Основними шляхами на стадії розвитку ОТГ,  якраз і передує першочерговість втілення в даний процес, антикорупційної політики. Проведення антикорупційних заходів суттєво впливає на реалізацію запланованих заходів, а саме на вирішення стратегічних програм, планів соціального розвитку та інших. Прийом на роботу у вищевказані органи повинні проводитись із реальним вивченням кандидатів на службу, а прозорість місцевих бюджетів дають змогу населенню мати практичну уяву, щодо формування бюджету, його наповнення та цілі на які спрямовані видатки.

    У зв’язку з вищенаведеним, увага населення як ніколи прив’язана до значимості суті процесів боротьби з корупцією та знань  самої системи організації такої роботи, що породжує звернення громадян за роз’ясненнями в ті, чи інші органи, а в даному випадку до ОМС. 

Більше інформації  ТУТ

М.І.Вільховий

 

 

 

До уваги жителів громади!

 

    Виноситься на обговорення громадськості проект Антикорупційної стратегії Скала-Подільської  ОТГ на 2019-2020 роки. Кожен член громади вправі внести свої пропозиції, зміни, доповнення щодо  представленого проекту. При цьому можна направити їх до Скала-Подільської селищної ради в кабінет правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення (керівник Вільховий М.І т.0972179240) щоденно з 8.00 до 17.00, крім суботи і неділі за адресою: смт. Скала-Подільська вулиця Крушельницької, 33 (приміщення бібліотеки для дорослих) на протязі місяця, починаючи з 5 листопада 2018 року.

 

Антикорупційна стратегія  Скала-Подільської ОТГ на 2019-2020 роки

1) Забезпечити здійснення результативної антикорупційної політики шляхом удосконалення правового регулювання питань запобігання, виявлення та протидії корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її проявам, формування  нетерпимого ставлення до корупції в усіх установах,організаціях підприємствах комунальної власності ОТГ.

Виконавець:Виконавчий комітет, селищний голова,відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019 - 2020 роки ).

2) Підвищити рівень прозорості в діяльності  органів місцевого самоврядування,  прозоре формування місцевого бюджету з всебічним висвітлення в засобах масової інформації, забезпечення фінансової дисципліни в установах, організаціях, підприємствах  комунальної власності ОТГ, дотримання встановлених норм  повязаних з конфліктом інтересів.

Виконавець:Селищний голова, заступник селищного голови, керівники відділів апарату виконавчого комітету селищної ради(2019-2020 роки).

3) Провести необхідні антикорупційні заходи, щодо забезпечення прозорості в  діяльності  установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, що дасть можливість істотно вплинути на зниження рівня  корумпованості.

Виконавець:Виконавчий комітет( 2019 – 2020 роки).

4) Завершити реорганізацію медичних закладів, відкрити ЦНАП, для подальшої прозорої реалізації  планових стратегічних заходів.

Виконавець: Виконавчий комітет ( 2019-2020 роки).

5)  Забезпечити протидію корупції в процесі  видання довідкових матеріалів, наказів, розпоряджень, рішень та інших дозвільних документів пов’язаних з приватними суб’єктами господарювання, в тому числі організувати забезпечення дотримання правил доброчесної поведінки під час виконання посадових обов’язків, керівниками комунальних закладів, керівниками відділів та  посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавець: : Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2020 роки).

6) Забезпечити усунення корупційних передумов, що можуть незаконно сприяти веденню бізнесу та формування практичного середовища для відмови від корупційної залежності суб’єктів, які відносяться до категорії осіб.  

Виконавець:Виконавчий комітет (2019-2020 роки).

7)  Забезпечити посилення контролю за недопущенням  корупційних правопорушень, в тому числі конфлікту інтересів  пов’язаних з  професійною діяльністю комунальних установ, підприємств, організацій ОТГ .

Виконавець: Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2020 роки).

8) Формувати розяснення через   засоби масової інформації, сільські сходи, збори трудових колективів, наради в колективах і інше,  щодо атмосфери нетерпимості до проявів корупції, а також  сприяти формуванню у населення довіри до антикорупційної політики, позитивного ставлення до викривачів. Системно залучати громадську активну частину населення представників бізнесу до антикорупційних заходів.

Виконавець: Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2019-2020 роки).

 9)  Запровадити в громаді систему моніторингу, якою визначати порядок виконання заходів даної стратегії для досягнення кожного із окреслених результатів, при  цьому  обов’язково врахувати дію чинних законодавчих актів пов’язаних з  антикорупційною складовою,  брати до уваги рекомендації надані  Програмою DOBRE,  заінтересованими органами, громадськими організаціями, вивченням антикорупційної ситуації в інших ОТГ, в тому числі в цілому по Україні.

Виконавець:  Відповідальний за здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобіганню і врегулюванню конфлікту інтересів в ОМС( 2018-2020 роки).

 

 

Михайло Вільховий

 

 

Україна

Тернопільська область Борщівський  район

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

від 10 жовтня 2018 року                                                                    № 127

 

 

Про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції».

 

 

 

Керуючись статтями 38, 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання вимог Закону України „Про запобігання  корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 « Питання запобігання та виявлення корупції»,   , заслухавши інформацію начальника відділу ПС діяльності ОМС,та КЗ. про стан виконання Закону України „Про запобігання   корупції”, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, виконавчий комітет селищної ради         

 

 

В И Р І Ш И В :

                                                                                                         

 

 

  1. Інформацію про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції» прийняти до відома (додаток 1).
  2. Затвердити внутрішній план роботи щодо запобігання та протидії корупції в Скала-Подільській  селищній раді (додаток 2).
  3. Відповідальним, визначеним у   плані, забезпечити реалізацію встановлених заходів ,та своєчасно інформувати про стан  виконання заходів на території селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                        В.П. Мирончук

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

селищної ради від 10.10.2018 р.  №  127

                                                            

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про стан виконання Закону України „Про запобігання  корупції”

 

                 

На виконання вимог Закону України „Про  запобігання  корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 « Питання запобігання та виявлення корупції»,   , з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції  було проведено слідуючу роботу:

 1.  Працівники селищнної ради  дотримуються етичних  норм  поведінки посадових осіб місцевого самоврядування .

2. Відповідно до внутрішнього плану роботи щодо запобігання та протидії корупції посадові особи місцевого самоврядування селищної ради ознайомлені  з вимогами Закону України „Про запобігання  корупції”, проводяться систематичні бесіди.

3.  Декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється щорічно до 01 квітня.

4.  Осіб, що претендують на зайняття посад у 2018  році не було, відповідно і спеціальні перевірки  не проводилися.

5.  Проведено щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків та завдань за підсумками  9-ти місяців 2018 року. Планується до 1 лютого 2019 року  провести щорічну оцінку за підсумками 2018 року.

6.  Забезпечено доступ громадськості для ознайомлення з проектами рішень нормативно-правових актів. Рішення сесій та засідань виконавчого комітету селищної ради оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради.

7.   Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” створено сайт, на якому подана інформація  щодо оформлення запиту про інформацію .  

8.  Фактів вчинення корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування  Скала-Подільської селищної ради не виявлено.

 

 

 

 

Начальник відділу

правового супроводу діяльності ОМС,КЗ                                    М.І.Вільховий

                                                                                                            

 

Додаток 2

до рішення  виконкому селищної ради     

від 10.10.2018 року  № 127

 

 

Внутрішній план роботи

щодо запобігання корупції

по Скала-Подільській селищній раді

на 2019  рік

 

 

п/п

 

 

Зміст заходів

 

Термін виконання

Відповідаль-ний за виконання 

1

Розглядати  на засіданнях виконкому сільської ради питання про стан виконання законодавства про стан виконання  Закону України „Про запобігання  корупції”    

За підсумками 2018р         

 Латишева Л.Б

2

Ознайомлення працівників   з вимогами Закону України «Про запобігання корупції

постійно

Вільховий М.І

3

Подавати достовірну аналітичну інформацію про виконання вимог антикорупційного законодавства до відділу правового супроводу діяльності ОМС   

 за потребою

Керівники відділів

4

Проводити систематичну роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційних діянь з  посадовими особами місцевого самоврядування

постійно

Вільховий М.І

5

Посилити увагу за станом дотримання антикорупційного законодавства  посадовими особами місцевого самоврядування

протягом року

Мирончук В.П

6

Забезпечити своєчасне декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування за 2018 рік

до 01 квітня

2019 року

Вільховий М.І

8

Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень  до відділу правового забезпечення .

за потребою

Керівники відділів

9

Забезпечити створення прозорої системи прийняття та просування по службі  посадових осіб місцевого самоврядування, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, заміщення вакантних посад на відкритій конкурсній основі, врахування результатів атестації, щорічного оцінювання, проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

постійно

Мирончук В.П

Вільховий М.І

10

Аналізувати скарги та звернення громадян, до Скала-Подільської  селищної ради, в яких вбачається порушення посадовими особами антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними практичними діями, висновками та рекомендаціями на виконкомах  селищної ради.

протягом року

Вільховий М.І

 

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів селищної ради, розміщуючи їх на веб-сторінці селищної ради.

протягом року

Чубак Т.К

 

 

 

 

 Нарада з питань запобігання корупції

 

16 жовтня 2018 року відбулась нарада працівників органу місцевого самоврядування з участю експерта партнерства « DOBRE» Тараса Халавки. На порядок денний виносилось ряд питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції в органах місцевого самоврядування.

Тарас Халавка довів до учасників наради ключові положення запровадженої системи прозорості місцевих бюджетів, як одного з основних аспектів запобігання і протидії корупції. Вимогами сьогодення є доброчесна поведінка осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування - додав експерт. Поряд з цим присутні обговорили проект антикорупційної програми ОТГ, яку необхідно чим скоріше втілювати в життя громади. Безперечно, в основу обговорення стала тема прозорості місцевого бюджету, який на сьогоднішній день повинен стати нормою життєдіяльності  та розвитку громади в цілому. Тому виникає першочергова потреба в реалізації рекомендацій проекту «DOBRE», направленого на відкриття на сайті селищної ради інформаційної рубрики «Відкритий бюджет», який буде більш доступним для сприйняття громадськістю.

 


 

 

  

Запобігання і протидія корупції

в державних органах та органах місцевого самоврядування

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
"Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"

 

Метою рекомендацій є ознайомлення працівників державних органів та органів місцевого самоврядування з ключовими положеннями запровадженої у 2011 році системи запобігання і протидії корупції та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

З 2011 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

Реформа антикорупційної системи розпочалася у 2011 році із створенням Президентом України Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції". У практичній площині основні напрямки державної антикорупційної політики закріплені у Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки, схваленій Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001. Форми та методи реалізації Стратегії визначені у Державній програмі щодо запобігання і протидії корупції на вказаний період, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

Статтею 3 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визначено такі основні принципи запобігання і протидії корупції:

верховенства права;

законності;

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

пріоритетності запобіжних заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Із вказаного переліку випливає, що саме запобігання корупції через низку встановлених законодавством механізмів, у тому числі в активній співпраці із громадськістю, є пріоритетним підходом у питанні подолання корупції.

Разом з тим ефективною антикорупційна політика може бути лише за умов існування реальних та дієвих інструментів протидії корупції, зокрема і на основі інститутів відповідальності та застосування традиційних правоохоронних методів. Тобто подолати корупцію неможливо без невідворотного настання відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Одночасно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", яким визначено склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, а також адміністративних корупційних правопорушень.

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

 

Більше читати  ТУТ

 

 

 

 

 

 

9 жовтня селищний голова Мирончук В.П провів нараду з керівниками відділів апарату виконавчого комітету селищної ради, на якій розглядалось  питання антикорупційного законодавства. Також він нагадав присутнім, що одним із важливих аспектів сучасної  правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування як у суспільстві,так і в громаді, довіри до влади, зростання економічного потенціалу , покращення добробуту українців, і тому числі жителів нашої ОТГ.

На продовження виступив начальник відділу правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення Михайло Вільховий, який підкреслив, що 24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Нарадою прийнято резолюцію щодо планування таких заходів на протязі поточного року.

 

 

 

 

26 вересня відбувся  семінар керівників клубних закладів Скала-Подільської ОТГ.

Основна тематика заходу – удосконалення методів роботи колективів сільських клубних закладів, стан та перспективи розвитку.

Учасники семінару обговорили визначені питання, звернули увагу на теорію та методику роботи клубних закладів, узгодили плани роботи. Також обговорувались питання щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства.

Керівники будинків культури та клубів обмінялись практичними порадами щодо обміну досвідом роботи.

 

 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ "DOBRE".

 

 

Проблема корупції є однією із найактуальніших у світі. Сьогодні  питання протидії корупції стають актуальними не тільки в державі, а і на рівнях ОТГ заявив на місцевому тренінгу, який проходив в Скала-Подільській громаді, експерт партнерства «DOBRE» Тарас Халавка.   

   Масштабні розміри та деструктивний вплив корупції на ідеали демократії, забезпечення прав та свобод громадян, зумовлюють   розвиток таких проявів в усіх сферах (економічній, політичній, соціальній, культурній тощо), тому якраз на сьогоднішньому етапі виникає необхідність обговорення таких проблем  в об’єднаних громадах-доповнив експерт.  

Однак, попри досить тривалу дискусію, члени тренінгу висловили свої  принципові позиції щодо  актуальності питань, які виникають в процесі діяльності нашої громади і намітили певні шляхи розв’язання таких проблем з участю Програми «DOBRE».

   Прозорість бюджету є не маловажною складовою профілактики корупційних діянь і при формуванні місцевих бюджетів розвитку, як ніколи потрібно зважати на роль громадськості в даному процесі, що сприятиме подоланню будь-яких сумнівів щодо законності реалізації видатків  з місцевого бюджету пов’язаних із плановим використанням коштів на ті ,чи інші цілі,на закінчення додав Тарас Халавка.