Скала-Подільська селищна рада - об'єднана територіальна громада
Борщівський район, Тернопільська область

Антикорупційна діяльність

Нарада з питань запобігання корупції

 

16 жовтня 2018 року відбулась нарада працівників органу місцевого самоврядування з участю експерта партнерства « DOBRE» Тараса Халавки. На порядок денний виносилось ряд питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції в органах місцевого самоврядування.

Тарас Халавка довів до учасників наради ключові положення запровадженої системи прозорості місцевих бюджетів, як одного з основних аспектів запобігання і протидії корупції. Вимогами сьогодення є доброчесна поведінка осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування - додав експерт. Поряд з цим присутні обговорили проект антикорупційної програми ОТГ, яку необхідно чим скоріше втілювати в життя громади. Безперечно, в основу обговорення стала тема прозорості місцевого бюджету, який на сьогоднішній день повинен стати нормою життєдіяльності  та розвитку громади в цілому. Тому виникає першочергова потреба в реалізації рекомендацій проекту «DOBRE», направленого на відкриття на сайті селищної ради інформаційної рубрики «Відкритий бюджет», який буде більш доступним для сприйняття громадськістю.

 


 

 

  

Запобігання і протидія корупції

в державних органах та органах місцевого самоврядування

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
"Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування"

 

Метою рекомендацій є ознайомлення працівників державних органів та органів місцевого самоврядування з ключовими положеннями запровадженої у 2011 році системи запобігання і протидії корупції та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

З 2011 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

Реформа антикорупційної системи розпочалася у 2011 році із створенням Президентом України Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції". У практичній площині основні напрямки державної антикорупційної політики закріплені у Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки, схваленій Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001. Форми та методи реалізації Стратегії визначені у Державній програмі щодо запобігання і протидії корупції на вказаний період, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

Статтею 3 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визначено такі основні принципи запобігання і протидії корупції:

верховенства права;

законності;

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

пріоритетності запобіжних заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Із вказаного переліку випливає, що саме запобігання корупції через низку встановлених законодавством механізмів, у тому числі в активній співпраці із громадськістю, є пріоритетним підходом у питанні подолання корупції.

Разом з тим ефективною антикорупційна політика може бути лише за умов існування реальних та дієвих інструментів протидії корупції, зокрема і на основі інститутів відповідальності та застосування традиційних правоохоронних методів. Тобто подолати корупцію неможливо без невідворотного настання відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Одночасно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", яким визначено склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, а також адміністративних корупційних правопорушень.

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

 

Більше читати  ТУТ

 

 

 

 

 

 

9 жовтня селищний голова Мирончук В.П провів нараду з керівниками відділів апарату виконавчого комітету селищної ради, на якій розглядалось  питання антикорупційного законодавства. Також він нагадав присутнім, що одним із важливих аспектів сучасної  правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування як у суспільстві,так і в громаді, довіри до влади, зростання економічного потенціалу , покращення добробуту українців, і тому числі жителів нашої ОТГ.

На продовження виступив начальник відділу правового супроводу діяльності ОМС та кадрового забезпечення Михайло Вільховий, який підкреслив, що 24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Нарадою прийнято резолюцію щодо планування таких заходів на протязі поточного року.

 

 

 

 

26 вересня відбувся  семінар керівників клубних закладів Скала-Подільської ОТГ.

Основна тематика заходу – удосконалення методів роботи колективів сільських клубних закладів, стан та перспективи розвитку.

Учасники семінару обговорили визначені питання, звернули увагу на теорію та методику роботи клубних закладів, узгодили плани роботи. Також обговорувались питання щодо забезпечення виконання антикорупційного законодавства.

Керівники будинків культури та клубів обмінялись практичними порадами щодо обміну досвідом роботи.

 

 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ "DOBRE".

 

 

Проблема корупції є однією із найактуальніших у світі. Сьогодні  питання протидії корупції стають актуальними не тільки в державі, а і на рівнях ОТГ заявив на місцевому тренінгу, який проходив в Скала-Подільській громаді, експерт партнерства «DOBRE» Тарас Халавка.   

   Масштабні розміри та деструктивний вплив корупції на ідеали демократії, забезпечення прав та свобод громадян, зумовлюють   розвиток таких проявів в усіх сферах (економічній, політичній, соціальній, культурній тощо), тому якраз на сьогоднішньому етапі виникає необхідність обговорення таких проблем  в об’єднаних громадах-доповнив експерт.  

Однак, попри досить тривалу дискусію, члени тренінгу висловили свої  принципові позиції щодо  актуальності питань, які виникають в процесі діяльності нашої громади і намітили певні шляхи розв’язання таких проблем з участю Програми «DOBRE».

   Прозорість бюджету є не маловажною складовою профілактики корупційних діянь і при формуванні місцевих бюджетів розвитку, як ніколи потрібно зважати на роль громадськості в даному процесі, що сприятиме подоланню будь-яких сумнівів щодо законності реалізації видатків  з місцевого бюджету пов’язаних із плановим використанням коштів на ті ,чи інші цілі,на закінчення додав Тарас Халавка.