Скала-Подільська селищна рада - об'єднана територіальна громада
Борщівський район, Тернопільська область

Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні).

На прохання  старост ОТГ юристи нашого відділу роз’яснюють

      Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні)

1. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради може розглядати i вирiшувати питання, вiднесенi цим Законом до вiдання виконавчих органiв ради.
2. Виконавчий комiтет ради:
1) попередньо розглядає проекти мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку, цiльових програм з iнших питань, мiсцевого бюджету, проекти рiшень з iнших питань, що вносяться на розгляд вiдповiдної ради;
2) координує дiяльнiсть вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади, заслуховує звiти про роботу їх керiвникiв;
3) має право змiнювати або скасовувати акти пiдпорядкованих йому вiддiлiв, управлiнь, iнших виконавчих органiв ради, а також їх посадових осiб.
3. Сiльська, селищна, мiська рада може прийняти рiшення про розмежування повноважень мiж її виконавчим комiтетом, вiддiлами, управлiннями, iншими виконавчими органами ради та сiльським, селищним, мiським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сiльських, селищних, мiських рад.« повернутися до списку подій