Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Бюджет 2024

                       Фото без опису                           

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять  п’ята  сесія  восьмого  скликання

РІШЕННЯ

 

19  грудня 2023 року                  смт  Скала-Подільська                № 1510/25-2023                           

 

Про бюджет  Скала-Подільської селищної територіальної громади

на 2024 рік

(код бюджету 19522000000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” та розглянувши пропозиції виконавчого комітету  селищної ради,  Скала-Подільська селищна  рада

 

ВИРІШИЛА  :

 

1. Визначити на 2024 рік:

- доходи бюджету селищної територіальної громади в сумі 85 560 850 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади 85 035 850 гривень, доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 525 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету селищної територіальної громади в сумі 85 560 850 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 85 035 850 гривень, видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 525 000 гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 600 000 гривень, що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 12 889 300 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України 2024 рік”;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України 2024 рік”;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 71 та частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на: 

  • оплату праці працівників бюджетних установ ;
  • нарахування на заробітну плату ;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
  • забезпечення продуктами харчування ;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам ;
  • оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України  та пункту 2 статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” надати фінансовому відділу селищної ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні бюджету селищної територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами) затвердження паспортів бюджетних програм  протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня  2025 року, що настає за звітним;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, енергосервіс, які споживаються бюджетними установами;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, оплату енергосервісу, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

            13. Надати право виконавчому комітету селищної ради:

1) здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади за кодами програмної та економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, дотації та субвенції, а також збільшення/ зменшення видатків  розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків ;

2) здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року №781 „Про внесення змін до Типової програмної  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”(зі змінами); зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків бюджету селищної територіальної громади в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників коштів  бюджету селищної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

14. Надати право фінансовому відділу селищної ради в процесі виконання бюджету селищної територіальної громади у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування окремо за загальним та спеціальним фондами.

15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

          16. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Відділу юридичного, інформаційного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та кадрової роботи виконавчого комітету забезпечити опублікування в пресі цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України .

18. Контроль за виконанням  рішення доручити голові постійної комісії з питань  бюджету, фінансів та  соціально-економічного розвитку .

 

  Селищний голова                                                                Ігор ЛОБОДА

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь