Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Звіт про виконання бюджету 2019

           Виконання бюджету Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області за 2019 рік

          В бюджет Скала-Подільської селищної ради за звітний період 2019 року по загальному фонду надійшло коштів всього: 49617884,51 грн., по спеціальному фонду - 4924924,55 грн.

Видатки по бюджету по загальному фонду за 2019 рік було здійснено на наступні потреби:

КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

КЕКВ 2111 - Заробітна плата – 4073525,00 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 861684,30 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 130970,78 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 149241,60 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 4791,74 грн.,

2273 -  Оплата електроенергії – 140170,25 грн.,

2274 -   Оплата природного газу – 45307,16 грн.,

2800 – Інші поточні видатки – 5189,60 грн.

Всього: 5410880,43 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

2111 - Заробітна плата – 3872773,64 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці- 857101,38 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 102191,82 грн.,

2220 - Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2341,86 грн.,

2230 - Продукти харчування – 378537,43 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 103512,72 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 1789,08 грн.,

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 20537,80 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 128202,46 грн.,

2274 - Оплата природного газу – 719866,88 грн.,

2275 - Оплата інших енергоносіїв –9171,76 грн.

Всього: 6196026,83 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

2111 - Заробітна плата – 17653299,12 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 3914286,48 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 461049,52 грн.,

2220 - Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 677,80 грн.,

2230 - Продукти харчування – 612528,52 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 324551,84 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 21406,61 грн.,

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 20940,65 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 279818,88 грн.,

2274 - Оплата природного газу – 1415824,94 грн.,

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 77780,90 грн.

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 43267,94 грн.

Всього: 24825433,20 грн.

КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:

2111 - Заробітна плата – 423651,62 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 98617,36 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4284,00 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3053,36 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 478,58 грн.

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 800,00 грн.

Всього: 530884,92 грн.

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

2111 -  Заробітна плата –994385,10 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 231551,00 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 12061,00 грн.

Всього: 1237997,10 грн.

КПКВК - 0111162 - Інші програми та заходи у сфері освіти:        

2282 -  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 21720,00 грн.

КПКВК - 0113044 - Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:          

2730 - Інші виплати населенню - 15430,00 грн.

Всього: 15430,00 грн.               

КПКВК - 0113140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи):

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 87494,40 грн.

Всього: 87494,40 грн.

КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:

2240 – Оплата послуг – 2187,00 грн.,

2730 - Інші виплати населенню – 314615,00 грн.

Всього: 316802,00 грн.

КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:

2111 - Заробітна плата – 358978,40 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 96941,29 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 8099,96 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3000.00 грн.,

2273 - Оплата електроенергії –9450,25 грн.

Всього: 476469,90 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

2111 - Заробітна плата – 856731,12 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 218949,00 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 29823,06 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3208,92 грн.

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 1947,46 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 25170,65 грн.

2274 - Оплата природного газу – 147293,29 грн.

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 800,00 грн.

Всього: 1283923,50 грн.

КПКВК - 0114082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва:

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 11322,00 грн.

Всього: 11322,00 грн.

КПКВК - 0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту:

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 292590,08 грн.

Всього: 292590,08 грн.

КПКВК - 0116030 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

2111 -  Заробітна плата – 21014,66 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 4623,24 грн.

Всього: 25637,90 грн.

КПКВК - 0117130 - Здійснення заходів із землеустрою:

2281 - Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 59500,00 грн.

Всього: 59500,00 грн.

КПКВК - 0118130 – Місцева пожежна охорона:

2111 -  Заробітна плата – 425083,86 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 94422,34 грн.,

2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 59991,50 грн.

2273 - Оплата електроенергії – 2419,39 грн.

Всього: 581917,09 грн.

КПКВК - 0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення:

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 21677,10 грн.

Всього: 21677,10 грн.

КПКВК - 0118010 – Резервний фонд: кошти не направлялись.

КПКВК - 0119410 - Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції:

2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6389200,00 грн.

Всього: 6389200,00 грн.

КПКВК - 0119770 – Інші субвенції з місцевого бюджету:

2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1832978,06 грн.

Всього: 1832978,06 грн.

Видатки бюджету за 2019 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих як плата за послуги наступні:

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

Залишок коштів на початок року: 57570,70 грн.

Надійшло коштів за рік: 277703,60 грн.

Використано:

2230 - Продукти харчування – 169913,52 грн.

Залишок коштів на кінець року: 165360,78 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

Залишок коштів на початок року: 2235,52 грн.

Надійшло коштів за рік: 23047,92 грн.

Використано:

2230 - Продукти харчування – 20985,00 грн.

Залишок коштів на кінець року: 4298,44 грн.

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

Залишок коштів на початок року: 25307,59 грн.

Надійшло коштів за рік: 101790,00 грн.

Використано:

2111 - Заробітна плата - 20292,00 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці - 4464,24 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 23881,00 грн.,

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку –700,00 грн.

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 38140,00 грн.

Всього: 87477,24 грн.

Залишок коштів на кінець року: 39620,35 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

Залишок коштів на початок року: 2181,67 грн.

Надійшло коштів за рік: 100,00 грн.

Використано:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1934,00 грн.,

Залишок коштів на кінець року: 347,67 грн.  

Видатки бюджету за 2019 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:

КПКВК 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 149438,86 грн.,

2230 - Продукти харчування - 15740,30 грн.,

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 315702,37 грн.

Всього: 480881,53 грн.

КПКВК - 0111010 - Надання дошкільної освіти:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 58,50 грн.,

2230 - Продукти харчування - 9887,75 грн.

Всього: 9946,25 грн.

КПКВК - 0115011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту:

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10000,00 грн.

КПКВК - 0117363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 249204,99 грн. грн.,

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 284138,07 грн.

Всього: 53334306 грн. 

Видатки бюджету за 2019 рік по спеціальному фонду по інших надходженнях:

КПКВК - 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами: 

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 10000,00 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 190895,00 грн.

3132 -  Капітальний ремонт  інших об’єктів – 415607,83 грн.

Всього: 606502,83 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 31449,00 грн.,

КПКВК – 0117361 – Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

3122 – Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 50000,00 грн.

КПКВК - 0117362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад:  

3142 - Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 1300000,00.

КПКВК – 0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20300,00 грн.,

3132 - Капітальний ремонт  інших об’єктів – 897985,36 грн.

3142 - Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 138605 грн.

Всього: 1056890,36 грн.

КПКВК - 0118320 - Збереження природно-заповідного фонду:

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) - 100000,00 грн.

КПКВК - 119770 - Інші субвенції з місцевого бюджету:

3220 - Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів - 33000,00 грн.

Залишки по рахунках на початок 2019 року по загальному фонду становлять 2225363,67 грн., по спеціальному фонду – 1120676,00 грн.

Залишки коштів на кінець 2019 року становлять по загальному фонду –  1362990,48грн., спеціальному фонду –  1853566,29грн. 

 

Головний бухгалтер Скала-Подільської селищної ради            І.В. Дубчак

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь