Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Звіт селищного голови про проведену роботу за 2023 рік

ЗВІТ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітую перед селищною територіальною громадою за підсумками роботи року, що минув.

Скала-Подільська громада, як орган місцевого самоврядування, дотримується визначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

Як голова громади, намагаюсь вибудувати злагоджену, відкриту роботу депутатського корпусу, виконавчого комітету, структурних підрозділів та апарату селищної ради.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Закон визначає, що сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. 2023 року відбулося 8 пленарних засідання ради, на яких розглянули та прийняли 234 рішення. Це дало можливість вирішити ряд важливих проблем життєдіяльності громади, управління майном, земельними питаннями та питань, порушених у зверненнях громадян, клопотаннях підприємств, установ та організацій.

Детальне вивчення всіх питань на засіданнях комісій дало змогу в конструктивному руслі працювати виважено на пленарних засіданнях та прийняти  відповідні рішення. Також постійні комісії в межах своєї компетенції здійснювали контроль за виконанням ухвалених селищною радою рішень. Інформаційне забезпечення сайту Скала-Подільської селищної ради ведеться на постійній основі (висвітлення новин та поновлення інформації)  з урахуванням  воєнного стану.

 Усі питання, які розглядалися на сесіях, в обов’язковому порядку були попередньо опрацьовані на засіданнях постійних комісій:

-  з питань бюджету, фінансів, та соціально економічного розвитку;

- з питань з питань освіти, культури, охорони здоров’я соціального захисту населення, молоді і спорту;

- з питань розвитку територій, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, земельних відносин, охорони довкілля, підприємництва та туризму;

- з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, регуляторної політики.

 Виконавча діяльність селищної ради здійснювалася через виконавчий комітет, який здійснював свою роботу, спрямовану на вирішення соціально-економічних, адміністративно-господарських, житлово-комунальних та інших важливих проблем громади. До його складу включені представники різних сфер діяльності та галузей, які мають досвід професійної діяльності і можуть впливати безпосередньо на вирішення ключових проблем населених пунктів.

 Виконавчий комітет координує й контролює роботу апарату виконавчого комітету та підприємств і установ, що належать до комунальної власності територіальної громади. Усього за звітний період відбулося 14 засідань виконавчого комітету, розглянуто 172 питань.  2023 року відновилася послуга для жителів  громади з видачі свідоцтв про смерть.

 Документообіг за 2023 рік складає 3617 одиниць, в тому числі: вхідної документації  - 2278 і вихідної - 1339. Також надійшло 162 заяви та запитів, із них : 2 - від громадських організацій, 4- від фізичних осіб, 1- від юридичної особи ,6 - депутатських звернень, 5- колективних звернень, 11- запитів на публічну інформацію, 2- клопотання.

 Всі запити, заяви, які надійшли, розглянуті відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у встановлені законодавством терміни. В основному вони стосувались таких питань :

 - про надання фінансової допомоги – 5;

 - земельні питання – 4;

    -  релігійні питання – 2;

 - отримання дозволу на зрізання аварійних дерев – 10;

 •   вирішення конфлікту інтересів – 12;

 - надання дозволу на підключення до водопостачання – 10;

 - звернення, що надійшли на урядову гарячу лінію - 4;

 •   питання ЖКГ – 23.

 Протягом року всі заяви, запити і пропозиції були вирішені позитивно, на деякі надані усні роз’яснення, відмов не було.

 Щоденно готувалася інформація про хід виконання контрольних документів. У звітному періоді взято на контроль 250 документів, які надійшли у електронному вигляді та поштою. Також є документи, які перебувають на достроковому контролі та потребують постійного, (щотижневого, щомісячного, щорічного) інформування.

 Щоденно реєструвалися вхідні і вихідні документи, зокрема, було завізовано мною близько 2500 документів, розгляд яких було доручено відповідним структурним підрозділам селищної ради або окремим посадовим особам та їх виконавцям.

 2023 року розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету інструкція з діловодства Скала-Подільської селищної ради.

 У зв’язку з введенням воєнного стану на території України та відповідно до вимог законодавства розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету  «Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріалів, що містять службову інформацію» із грифом «для службового користування».

 Підготовлена зведена номенклатура справ на 2024 рік та затверджена рішенням виконавчого комітету.

 

 Центр надання адміністративних послуг

 При селищній раді створено і працює відділ «Центр надання адміністративних послуг».

 Географічне розташування Скала-Подільської селищної територіальної громади, кількість та територіальне розташування сіл, що входять до її складу, зумовило потребу у забезпеченні територіальної (фізичної) доступності отримання послуг її мешканців. З цією метою прийнято рішення про утворення 3-х віддалених місць для роботи адміністраторів ЦНАП, у яких обслуговування здійснюють старости-адміністратори відповідних старостатів. Зазначені робочі місця розміщено в приміщеннях колишніх сільських рад, вони обладнані персональними комп’ютерами, створені сприятливі умови для роботи.

Свою діяльність ЦНАП здійснює за принципом відкритого і прозорого «єдиного офісу».

 В Центрі надання адміністративних послуг громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 256 вид послуг, в тому числі соціального характеру – 92.

Протягом звітного року надано 6545 послуг, в тому числі:

 • реєстрація місця проживання (приписка/виписка) – 262, поступило в бюджет 10820 грн.;
 • видано витягів про місце реєстрації – 2334;
 • видано довідок різного характеру – 1100;
 • прийнято заяв на послуги землекористування – 144;
 • видано витягів з ДЗК – 132, поступило в бюджет коштів – 16,1тис. грн. ;
 • будівельні послуги – 23;
 • нотаріальні дії – 232;

Послуги державного реєстратора (листопад, грудень):

 • державна реєстрація майна – 195 (дохід – 38,1тис. грн.) ;
 • державна реєстрація юридичних осіб – 4 (дохід – 1,4тис.грн.).

     -  соціальні послуги – 1915, із них:

     - пільги та субсидії – 579;

     - соціальні допомоги (УСЗН) – 485;

     - заяви на компенсацію за проживання ВПО – 370;

     - реєстрація ВПО - 49;

     - видано посвідчень багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї – 67;

- посвідчення ветерана війни - 3;

- акти обстеження – 135;

 передано на опрацювання до відділу соціального та цивільного захисту 360 справ, надано 178 інших послуг.

Найбільшим попитом серед населення користуються послуги, що стосуються

– земельних питань;

– державної реєстрації нерухомого майна;

– послуг соціального характеру;

– реєстрації місця проживання;

– видачі довідок та інших питань місцевого значення.

 

ЦНАП підключений до реєстрів:

 1. Реєстр територіальної громади
 2. ПК «Соціальна громада»
 3. ЄІССС
 4. Реєстр речових прав (ДРРП)
 5. Реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців
 6. Реєстр багатодітних сімей
 7. ЄДЕССБ (будівельні послуги)
 8. Есервіси Держгеокадастру
 9. Система «Прихисток»
 10.  ДРАЦС
 11.  СЕВ ОВВ
 12.  ЦБІ (централізований банк даних з проблем інвалідності)

На стадії підключення
        13. Є Малятко

        14.Є -відновлення .

При виконкомі Скала-Подільської селищної ради створена та діє адміністративна комісія, до повноважень якої належить розгляд справ про адміністративні правопорушення.

Так, впродовж 2023 року було розглянуто 216 адміністративних справ (складено протоколи та винесено постанови) і направлено до відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУ НП  в Тернопільській області. У бюджет громади поступило 20,4 тис. грн. адміністративних штрафів.

 За звітний період розроблено та видано 28 ордерів на видалення дерев.

 

Архів

     Сектор інфраструктури, інвестицій, житлово-комунального господарства та архівної справи виконавчого комітету селищної ради виконує запити з питань соціально-правового характеру, а саме: громадян, Пенсійного фонду України,  інших установ та організацій.

    За 2023 рік видано 127 довідок соціально-правового характеру, а саме: довідок про заробітну плату (підтвердження довідок про зарплату), довідок про вихододні, про трудовий стаж на пільгових умовах, про підтвердження трудового стажу, про реорганізацію підприємств, встановлений  мінімум  вихододнів та інші. Надані відповіді на 12 запитів Пенсійного фонду України.

     Впродовж 2023 року прийнято та впорядковано 1112 справ  від  ліквідованих  установ, організацій, підприємств району, що увійшли до складу Скала-Подільської селищної ради  Чортківського  району Тернопільської області.  

В 2023 році Сектором розроблено та  розміщено на сайті Скала – Подільської громади  інвестиційний паспорт з відповідною інформацією та паспорт Скала-Подільської територіальної громади.

         Упродовж  року  виконавчим комітетом  Скала-Подільської селищної ради були затверджені  наступні рішення, розробником яких є Сектор, а саме:

       - від 05.04.2023р. № 50 «Про затвердження інформаційної  та технологічної  картки адміністративних послуг, що надаватимуться сектором   інфраструктури, інвестицій, житлово-комунального  господарства  та архівної справи  через  надання адміністративних послуг  Скала – Подільської   селищної ради»;

      - від  24.07.2023 року № 89 «Про надання згоди на безоплатне  прийняття                    

і зберігання архівних документів ТзОВ «Світанок» с.Лосяч                            Чортківського району Тернопільської області»;

      - від 24.07.2023 року № 90 «Про надання згоди на безоплатне прийняття і зберігання архівних документів ПАТ«Скала-Подільської с/г МТС» смт. Скала-Подільська  Чортківського району Тернопільської області»; 

    -    від 13.10.2023р. № 117 «Про затвердження Порядку   виявлення   та  набуття  у комунальну власність Скала-Подільської територіальної громади нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визнаного судом   відумерлою спадщиною»;

      -     від  30.11.2023р. № 147 «Про надання згоди на безоплатне прийняття і зберігання архівних  документів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  «Збруч»-філія  ЗАТ «Тернопільтурист»;

     -   від 30.11.2023р. № 148 «Про створення постійно діючої комісії  з виявлення, обстеження  та взяття на облік  безхазяйного   нерухомого майна на території  Скала-Подільської територіальної громади, затвердження її складу  та Положення про комісію».

          Також сесією Скала-Подільської селищної ради затверджено наступні рішення підготовлені Сектором, а саме:

      -  від 12.12.2023р. № 1455/24-2023 «Про затвердження  Програми   поводження з твердими побутовими відходами на території  Скала-Подільської територіальної громади на 2024-2027 роки»;

       -  від  12.12.2023р. № 1464/24-2023 «Про затвердження Правил  благоустрою  території населених пунктів Скала - Подільської територіальної громади»;

       -  від 19.12.2023р. №1505/25-2023 «Про затвердження  Програми забезпечення  безпеки   та стійкості  критичної інфраструктури, підвищення стійкості докризових ситуацій».

              Сектором інфраструктури, інвестицій, житлово-комунального господарства та архівної справи Скала-Подільської територіальної громади формується ведення Реєстру комунального майна, а також об’єкти оренди комунального майна нашої громади подаються на майданчик системи публічних закупівель Prozorro ТОВ «Українська універсальна біржа».

             Щодо реалізації проектів нашої громади подано пропозиції  на єдину цифрову екосистему для підзвітного управління відновленням «DREAM».

 

 Мобілізаційна робота

 Протягом 2023 року відповідальною особою за військовий облік і мобілізацію селищної ради проведено ряд заходів, головною метою яких є забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних на території громади:

-    документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

-    бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану;

-    взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання;

-   виявлення призовників і військовозобов’язаних які проживають на території і не перебувають на військовому обліку;

-  складання і подання щороку списків громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

-    проводить оповіщення призовників про їх виклик до РТЦК та СП;

Повсякденно виконуються:

- підтримка з РТЦК та СП надання довідок результатів оповіщення громадян громади.

- звірка обліку призовників з обліком РТЦК та СП, виконання відміток про результати призову у відповідних облікових формах;

- готуються і надаються інформаційні звіти про результати весняного і осіннього призовів;

 Здійснюється контроль за:

- обліком і зберіганням документів військового обліку, книг і журналів військового обліку;

- складанням звітності;

 - оповіщенням на вимогу РТЦК та СП призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття ;

- строками внесення до особистих карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, місця роботи і посади;

-   складанням і поданням до 1 грудня РТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

-   прийняттям під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- своєчасним оформленням документів для бронювання військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях на період мобілізації та на воєнний час;

- за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;

-  веденням та зберіганням журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій;

- за знищенням карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних знятих (виключених) з військового обліку

 

Цивільний захист та безпека населення

 Рішенням виконавчого комітету з метою попередження надзвичайних ситуацій у випадку їх виникнення та несприятливих погодних умов створена і діє місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) селищної ради.

 За звітний період проведено 7 засідань місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, на яких було розглянуто 24 питання. З усіх питань ухвалені відповідні рішення.

 Надзвичайних ситуацій техногенного характеру в громаді не зафіксовано.

 З метою запобігання виникнення та ліквідації надзвичайної ситуації створено матеріальний резерв паливно-мастильних матеріалів в обсязі 0,3 тони. Діє Програма захисту населення і території Скала-Подільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2026 роки. На виконання її заходів, реалізованих 2023 року, використано 33 тис. грн. Згідно із Програмою сприяння територіальній обороні Скала-Подільської громади видатки 2023 року відповідно до потреб становили 197,1 тис. грн.

 В закладах шкільної та дошкільної освіти продовжено роботу щодо приведення найпростіших укриттів та споруд цивільного захисту у відповідність до вимог ДСНС України. На ремонт  захисної споруди Гуштинської лікарської амбулаторії витрачено 20 тис. грн. Загалом на поліпшення матеріального стану об’єктів цивільного захисту населення витрачено 153 тис.грн.

 З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій створена та діє місцева пожежна охорона, в якій відповідно до штатного розпису працює 8 осіб.

 За звітний рік двома місцевими пожежними командами проведено 26 виїздів на пожежі.

 Крім того, силами працівників МПО відремонтовані  пожежні 

гідранти та встановлено стандартні показники. Проведено поточні ремонти пожежних автомобілів ЗІЛ-1340 та ГАЗ-53.

 Окрім того працівники пожежної охорони брали участь у санітарній чистці у парку, заготівлі дров тощо.

 Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з питань безпеки під час жнив 2023 року та з громадянами під час підпалів сухої  трави.

Проведено ряд заходів щодо забезпечення безпеки жителів громади, зокрема відкрито поліцейську станцію в селищі Скала – Подільська, задля чого використано 597,7 тис. грн. місцевих коштів.

 

  Землеустрій

Одним із основних напрямків роботи селищної ради є вирішення питань, які стосуються регулювання земельних відносин селищної територіальної громади з орендарями – фізичними і юридичними особами. Їхня важливість полягає не лише в задоволенні потреб орендарів, а й у наповненні бюджету громади.

 Відповідно між селищною радою та фізичними і юридичними особами укладено договорів на суму - 269,5тис. грн. Підготовлено 188 проєктів рішень на сесії селищної ради.

  Впродовж року проведено одне громадське слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні одного проєкту  містобудівної документації, зокрема, «Детальний план території для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд на території Скала-Подільської селищної ради по вул. Підзамче в смт Скала-Подільська, Чортківського району, Тернопільської області».

 

 Комунальне майно

 У комунальній власності селищної територіальної громади перебуває 183 об’єктів нерухомого майна. Селищна рада є засновником 8 комунальних установ та підприємств. Для раціонального використання майна комунальної власності проводиться робота щодо передачі будівель в оперативне управління, господарське відання та надання в оренду підприємствам, установам, організаціям.

 

Фінанси та бюджет

Фінансовий відділ  у 2023 році при виконанні делегованих повноважень у галузі фінансів та бюджету підготував 12 проєктів розпоряджень селищного голови, 5 проєктів рішень виконавчого комітету селищної ради, 14 проєктів рішень селищної ради. Підготовлено та прийнято 42 накази . Працівники відділу підготували та адресно скерували 237 інформацій. Крім того, зроблено 336 довідок змін до розпису селищного бюджету, 330 розпоряджень про фінансування. Фінансовий відділ виступав співрозробником 5 галузевих програм та положень.

На підставі обмінної інформації між податковою інспекцією про борги в розрізі платників податків та спільно із старостами старостинських округів громади проводилась постійна робота щодо погашення боргів та своєчасної сплати платежів до бюджету. Все це позитивно вплинуло на виконання дохідної частини селищного бюджету  2023 року.

Бюджет Скала-Подільської селищної територіальної громади за 2023 рік по доходах (без врахування трансфертів) виконаний в сумі 45344,3 тис. грн. при річному плані з врахуванням змін – 40531,0 тис. грн., що становить 111,9 % та на 6219,9 тис. грн. більше, ніж у 2022 році. Найбільшими платниками податків до селищного бюджету є ТОВ „Бурдяківський спецкар’єр” -11299,5 тис. грн., ДП „ДІНТЕР Україна Скала” – 5259,6 тис. грн. , ПАП „Дзвін” – 3564,6 тис. грн. , ТОВ „Скала –Подільський спецкар’єр” – 3305 тис. грн., ПП «Аграрна компанія 2004» – 1953,4 тис. грн., ПП «Діоніс» - 1430,5 тис. грн., ФГ «Айва» - 796,4 тис. грн..

Базова дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі, що становить 100 відсотків до плану, субвенції з державного бюджету надійшли відповідно до планових показників поточного року. А саме: базова дотація з державного бюджету – 21539,8 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноваження органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 1120,9 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету – 21496,2 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 55,8 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 78,5 тис. грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 199,9 тис. грн.

Податків та зборів на доходи фізичних осіб за 2023 рік надійшло 24277,5 тис. грн. до плану 21950 тис. грн., що становить 110,6 % до плану та на 1609тис.грн. більше ніж у 2022 році. Найбільшими платниками податку є : ДП „ДІНТЕР Україна Скала” - 4837,2 тис. грн.ТОВ,, Бурдяківський спецкар’єр ”- 1346,3 тис. грн., ПАП „Дзвін”- 2398,8 тис. грн., ПП «Діоніс»- 1223 тис. грн., ПП «Аграрна компанія 2004»- 1029,1 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати , а саме по даному виду надходжень надійшло 19999,3 тис. грн. та становить 102,6% або на 499,3 тис. грн. більше запланованих надходжень та на 886,3 тис. грн. більше, ніж у 2022 році .

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за звітний період надійшло 4017,2 тис. грн., що становить 182,6 % надходжень податку на доходи фізичних осіб, або на 1817,2 тис. грн. більше запланованих річних надходжень та 614,4 тис. грн. більше ніж у 2022 році.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування склали 127,0 тис. грн. при плані 250,0 тис. грн., що становить 50,8% до плану.

Податку на прибуток підприємств надійшло в сумі 24,7 тис.грн., даний вид доходу не планувався.

По рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів поступило 6689,1 тис. грн. що на 884,1 тис. грн. більше запланованих показників на рік, та на 2373,6 тис. грн. більше ніж у 2022 році, з них:

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала 92,7 тис. грн., що на 107,3 тис. грн. менше запланованих показників на рік за рахунок зменшення заготівлі сировини під час проведення вирубки лісу (платник Чортківський лісгосп) та на 193,5 тис. грн. менше, ніж у 2022 році,

- рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення і надходження склали 6,5 тис. грн., що на 0,5 тис. грн. більше запланованих показників та на 0,7 тис. грн. більше попереднього року;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення - її надходження склали 6590 тис. грн., що на 990,9 тис. грн. більше запланованих показників та на 2566,5 тис. грн. більше, ніж у 2022 році . Даний платіж займає найбільшу питому вагу в надходженнях по рентній платі та одним з вагомих платежів до селищного бюджету.

Минулого року збільшився видобуток каменю бутового в 2 рази порівняно із 2022 роком.

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) склали 1206,0 тис. грн., виконання становить 125,4 % або сплачено на 244,0 тис. грн. більше запланованих показників та на 237,9 тис. грн. більше, ніж у 2022 році. За звітний період до селищного бюджету надійшов акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)в сумі 429,6 тис. грн. при плані 220,0 тис.грн., та акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 112,5 тис. грн. при плані 42,0 тис.грн. Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склав 663,9 тис. грн. , що на 36,1 тис. грн. менше запланованих показників, в тому числі акцизний податок з реалізації тютюнових виробів 388,5 тис.грн., акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв) 275,4 тис.грн.

Податку на майно фактично надійшло 7243,9 тис. грн. до плану 6255 тис. грн., перевиконання становить 988,9 тис. грн. та на 1173,7 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

По податку на нерухоме майно надійшло 958,3 тис. грн., що на 223,3 тис. грн. більше річних планових призначень та на 246 тис. грн. більше, ніж у 2022 році. Збільшення надходжень пов’язано із розширенням бази оподаткування.

Ще одним вагомим джерелом наповнення селищного бюджету є плата за землю. Надходження даного платежу склали 6285,6 тис. грн., що на 765,6 тис. грн. більше до плану. З них, поступило земельного податку – 2080,1 тис. грн. (33,1% в загальних надходженнях плати за землю), що на 442,7 тис. грн. більше, ніж у 2022 році; орендної плати – 4205,5 тис. грн. (66,9% в загальних надходженнях плати за землю), що на 481,1 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

Туристичний збір сплачений у розмірі -2,4 тис. грн. що на 7,6 тис. грн. менше плану та на 5,7 тис. грн. менше, ніж у 2022 році .

План по єдиному податку за 2023 рік складає 4750,0 тис. грн., фактично надійшло 4733,6 тис. грн. або виконано 99,7%. Порівняно із 2022 роком поступило на 403,9 тис. грн. більше. Найбільшими платниками вищезгаданого податку є ПАП „Дзвін” – 632,5 тис. грн., «Аграрна компанія 2004» - 445,3 тис. грн., СФГ „Айва” – 184,9 тис. грн., «Мрія Фармінг Тернопіль» - 111,1 тис. грн., ФГ«МаксАгро» - 131 тис. грн., «СБС Інвест груп»  -247,8 тис.грн..

Інші надходження у 2023 році склали 71,6 тис. грн., а саме адміністративні штрафи та інші санкції в сумі 41,7 тис. грн., сплачені штрафні санкції за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних та тютюнових виробів в сумі 29,9 тис. грн., що на 30,1 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

Надійшло плати за надання інших адміністративних послуг 73,9 тис. грн., що на 56,3 тис. грн. більше до плану та на 64,4 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном у звітному періоді склали 788,1 тис. грн, що на 38,1 тис. грн. більше запланованого показника та на 98,3 тис. грн. більше, ніж у 2022 році.

Надходження по державному миту склали 0,4 тис. грн., що становить 147,7% до плану.

Інші надходження надійшли в сумі 215,1 тис. грн.

До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 3138,1 тис. грн., а це на 20,2 % більше запланованих показників 2023 року.

Екологічний податок надійшов в сумі 80,5 тис. грн. при плані 70,0 тис. грн., що на 18,9 тис грн. більше ніж у 2022 році.

Інших надходжень, а саме - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 9,9 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 423,6 тис. грн., з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 412,4 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ - 1,2 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 10,0 тис. грн.

Скала-Подільський селищний бюджет по видатках загального фонду за 2023 рік з урахуванням трансфертів виконаний в сумі 84034,3 тис. грн. при уточненому річному плані 85226,7 тис. грн., що становить 98,9%.

На заробітну плату з нарахуваннями видатки склали 58773,8 тис. грн., енергоносії – 4523,5 тис. грн., продукти харчування – 1175,2 тис. грн.

Установами освіти використано 48843,0 тис. грн. бюджетних коштів, охорони здоров’я – 5651,1 тис. грн., культури і мистецтва – 3259,5 тис. грн., органами управління – 11683,8 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 4201,7 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 7062,5 тис. грн.

По установах освіти на оплату праці з нарахуваннями використано 42162,1 тис. грн. або 86,3 % до загальної суми видатків, в т. ч. за рахунок освітньої субвенції – 21496,2 тис. грн., продукти харчування – 1175,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3957,4 тис. грн. (8,1 %), поточні видатки – 1548,3 тис. грн.

По соціальному захисту видатки на зарплату з нарахуваннями становлять 2100,9 тис. грн., на виплату допомог – 1790,6 тис. грн.

Установами культури проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями в сумі 2823,9 тис. грн. – 86,6 % від проведених видатків, енергоносії – 198,1 тис. грн., проведення заходів – 103,7 тис. грн., поточні видатки – 133,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2023 рік становлять 6586,8 тис. грн. або 94,9 % до уточненого річного плану, з них на освіту – 4650,2 тис. грн., культуру – 16,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 56,0 тис. грн., житлово – комунальне господарство – 271,9 тис. грн., виконання інвестиційних проектів – 133,7 тис. грн. (ПКД на будівництво очисних споруд Скала – Подільського ККП по вул. Грушевського ), громадський порядок та безпека - 97,9 тис. грн. (придбання і встановлення відеокамер у  Скалі-Подільській).

 

Економічний розвиток та інвестиційна діяльність

  У відповідності до плану роботи на 2023 рік сектор економічного та аграрного розвитку, забезпечував виконання заходів щодо реалізації державної політики соціально-економічного розвитку територіальної громади в рамках реалізації плану стратегічного планування Скала-Подільської громади та держави в цілому.

 Сформовано реєстр пріоритетних об’єктів для поліпшення стану соціальної інфраструктури в громаді, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за активної донорської підтримки.

У 2023 році розроблено та затверджено план соціально-економічного розвитку Скала-Подільської територіальної громади та визначено пріоритетні плани заходів на 2024-2025 роки .

Поряд з цим сформовано реєстр першочергових робіт та заходів, які необхідно провести для поліпшення стану соціальної інфраструктури в громаді, фінансування яких може здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, а також за активної донорської підтримки .

Для підтримки та розвитку місцевого малого підприємництва розроблена та затверджена програма на 2024-2025 роки.

Затверджено план заходів щодо підготовки житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури до опалювального періоду 2022-2023 років в умовах воєнного стану, а також заходи щодо ощадного використання енергоресурсів структурними підрозділами громади.

  Для популяризації продукції місцевих товаровиробників різних галузей  та пізнаванності їх за межами громади, було оновлено бізнес-каталог “Тернопільщина - перспективний майданчик для бізнесу” стосовно наших виробників.

 Відповідно до Закону України «Про бджільництво» проведено оновлення переліку документів власників пасік.

 Здійснена роз’яснювальна робота з власниками сільськогосподарських виробників щодо використання отрутохімікатів в період вегетації рослин та безпечного сусідства з власниками бджолосімей.

 

 Підприємництво

 За інформацією державної податкової інспекції Борщівського ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області, станом на 01 січня 2023 року на обліку налічувалося 172 фізичних особи-підприємців та 27 юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності . Фізичними особами - підприємцями у 2023 році сплачено 2802,2 тис. грн. платежів до бюджету, юридичними особами малого підприємництва – 1009,3 тис. грн.

У галузі торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг працює 9 юридичних підприємств та 72 фізичні особи-підприємці, з яких 61% займається реалізацією продовольчих та господарських товарів, 11,5 % реалізацією лікарських засобів, 16,4 % надають послуги громадського харчування, 3,3 % займається реалізацією паливно-мастильних матеріалів, 7,8 % надають різні послуги.

 

 Промисловість

 Промисловий сектор громади представлений чотирма великими промисловими підприємствами, а саме: ДП «ДІНТЕР Україна Скала» - займається виготовлення концентрованих та освітлених соків та ароми; ТОВ «Бурдяківський спецкар’єр» - видобування каменю, виробництво щебеню різних фракцій; ТОВ «Скала-Подільський спецкар’єр» - видобування каменю, виробництво щебеню різних фракцій, асфальту та мінерального порошку; ТОВ «Галвапняк» - виробництво щебеню. Перелічені промислові підприємства у 2023 році наповнили місцевий бюджет на суму 20227,7 тис.грн., що на 5433,1 тис. грн. менше, ніж у 2022 році.

 Ці підприємства беруть активну участь в соціально-економічному розвитку громади, покращенні дорожньої інфраструктури, наданні допомоги для проведення благоустрою селища, покращенні матеріально-технічної бази освітніх закладів та інше.

 

 Агропромисловий комплекс

 Місцева економіка має яскраво виражену сільськогосподарську спеціалізацію. Основний напрямок аграрного розвитку є рослинництво з розвиненим виробництвом соняшнику, кукурудзи, пшениці, ячменю, сої. Незначну частину сільськогосподарського виробництва займає тваринництво. В 2023 році відбувся спад поголів’я ВРХ  в порівняні з 2022 роком. Так, станом на 01 січня 2024 року в СФГ «Айва» налічується 92 голови ВРХ, в тому числі 50 корів. Відгодівлею свиней на території громади займається ПАП «Дзвін», в якому на 1 січня 2024 року налічується 655 голів. Виробничу діяльність на території громади здійснюють три великі сільськогосподарські підприємства (ПАП «Дзвін», ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «Скала-Подільський плодорозсадник») та п’ятнадцять дрібних сільськогосподарських виробників, якими сплачено до місцевого бюджету – 5642,6 тис.грн . та відповідно -  1340,9 тис.грн. На території громади працює підприємство із заготівлі та осушення зерна - ПП «Діоніс», яким сплачено податків та зборів до селищного бюджету в сумі 1430,5 тис. грн., що на 411,2 тис.грн. більше попереднього року. 

 

Житлово-комунальна сфера та благоустрій

 На території Скала-Подільської громади функціонують ДП “Благоустрій” та комбінат комунальних підприємств (ККП), основними видами діяльності яких є організація благоустрою населених пунктів громади; збирання, транспортування, розміщення побутових відходів; належне забезпечення питною водою населення; будівництво мереж водогону; належне обслуговування та реконструкція каналізаційних комунікацій; управління багатоквартирними будинками; утримання доріг та вулиць комунальної форм власності і т. д.

Сферою діяльності Скала-Подільського комбінату комунальних є забезпечення населення питною водою, вивезення твердих побутових відходів та послуги з управління багатоквартирними будинками.

 Протягом 2023 року підприємство надало послуг з управління багатоквартирними будинками, водопостачання, вивезення ТПВ ,рідких відходів та інше на суму -2218,6 тис. грн.

 

Отримано фінансову підтримку підприємства від Скала-Подільської селищної ради на суму -2919,4 тис. грн.

 

 Водопостачання та водовідведення

В 2023 році Скала-Подільський комбінат комунальних підприємств  відпустив води -36,1 тис. м3, з них населенню -32,1 тис.м3, бюджетним організаціям – 2,2 тис.м3, іншим-1,8 тис.м3.  

 

Для безперебійного постачання холодної води  зроблено поточні ремонти водогонів на суму 242,8тис.грн., встановлено частотний перетворювач на суму -43,3тис. грн., проведено заміну водяних насосів -7 шт. на суму - 157тис. грн., проведено телеінспекцію свердловини - 199,9тис грн., придбано 56 лічильників  на суму -35,4тис. грн., придбано генератор на суму 190 тис. грн.,  проведено поточний ремонт мотоблоку на суму 20 ,7тис. грн..

 

  Вивіз твердих побутових відходів

  2023 року Скала-Подільський ККП вивезення сміття від населення здійснював згідно графіку, регулярно і безперебійно. В звітному році проведено  впорядкування центрального сміттєзвалища на суму 53,7 тис. грн. ,поточний ремонт техніки (сміттєвоза ГАЗ -53, ГАЗ -53, МАЗ  ,Т-74 ) на суму 44,7тис. грн.

 

 Благоустрій населених пунктів

 Особлива увага в громаді приділяється питанню благоустрою населених пунктів.

 ДП «Благоустрій» налічує 24 працівники. Також, додатково до громадських робіт з благоустрою селища залучили 5 осіб, які відбували суспільно-корисні роботи за адміністративні правопорушення. Для покращення санітарного стану щоденно виконувалися роботи з догляду за об’єктами історико-культурного значення, скверами, парками та іншими місцями масового відпочинку населення, постійно здійснювалося обкошування в місцях загального користування

 

ДП «Благоустрій» у 2023 році провів:

- поточний ямковий ремонт( струменевим методом) по вул. Грушевського на суму 168,1тис.грн. ;

 - вирівнювання поверхонь вулиць;

-  встановлення Алеї Героїв 16 тис.грн. ;

-  озеленення 7,5 тис.грн;

- придбано коси,пили,таймери для вуличного освітлення -31 тис. грн..

 

 Соціальний захист

 Соціальне забезпечення в умовах воєнного стану залишилося одним із пріоритетів держави, яке здійснюється найперше на користь вразливих верств населення. Прикро констатувати, проте збільшилася кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист громадян полягає у підтримці населення шляхом надання соціальної допомоги та соціальних послуг. Ці та інші заходи по забезпеченню соціальних гарантій на території Скала-Подільської територіальної громади здійснює відокремлений структурний підрозділ селищної ради - відділ соціального та цивільного захисту населення, який є головним розпорядником коштів КУ “Центр надання соціальних послуг”.

 

 З метою наближення надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю, іншим пільговим категоріям та здійснення їх соціальної підтримки до відділу соціального та цивільного захисту населення надійшло та задоволено 176 заяв щодо потреби матеріальної допомоги. Всього заявникам виплачено допомог на суму 533,5 тис .грн.

 За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету використано на виплату пільг і допомог 24 ,6тис. грн., а саме:

- на придбання ліків пільговикам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 40,2тис. грн.;

-  особам з інвалідністю проведено компенсаційні виплати в сумі 3,9 тис. грн. на ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

- воїнам ОУН- УПА проведено доплату до пенсії в сумі 28,8 тис. грн.;

- надано доплату дитині загиблого в АТО кошти в сумі 4,8 тис. грн.;

- проведено виплату членам сімей  загиблих на війні воїнів в сумі 125 тис. грн.

 Із селищного бюджету профінансовано пільги з послуг зв’язку , особам, що мають цю пільгу, на загальну суму 7,2 тис. грн. Здійснені видатки на поховання учасників війни в сумі 165,8 тис. грн. згідно Програми фінансування поховання деяких категорій померлих осіб(загиблих), які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

 

 З місцевого бюджету профінансовано надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  в сумі 1037,4 тис.грн. Крім того, профінансовано пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 3,5 тис. грн. Видано 46 наказів. Підготовлено 6 розпоряджень та 12 проєктів рішень.

 Із селищного бюджету проводилась доплата до пенсій воїнам ОУН-УПА в сумі 6 тис. грн.

 Використано на допомогу дитині загиблого під час АТО суму 3 тис. грн.

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послу» Скала-Подільської селищної ради

   Є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги  сім’ям/особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

За 2023 рік послугу догляду вдома отримали  116  осіб.

Протягом 2023року прийнято 23 особи згідно рішення про надання соціальних послуг відділу соціального та цивільного захисту населення Скала-Подільської селищної ради для надання соціальної послуги догляду вдома. Припинено надання соціальної послуги 16 особам з причин:

 -у зв’язку із смерті отримувача соціальної послуги;

 -зміна місця проживання/ перебування;

- із ініціативи отримувача соціальної послуги.

Станом на 01.01.2024 року на соціальному обслуговуванні фактично перебуває 100 осіб, з них 58 - осіб похилого віку, 14 - осіб з інвалідністю, 39 – особи , які досягли 80 -річного віку.

Надання соціальних послуг здійснюють 10 соціальних робітників.

В середньому, навантаження на одного соціального робітника в 2023 році склало -10 осіб, при нормативі - 6 осіб у сільській місцевості. Відвідування здійснюється соціальними робітниками від двох до трьох разів на тиждень, залежно від комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома .

З метою контролю за якістю надання соціальних послуг у відділенні  щомісяця  за графіком проводиться перевірка  соціальних робітників за місцем проживання отримувачів послуг. За звітний рік здійснено 20 перевірок роботи соціальних робітників,  за результатами яких складено відповідні довідки.

При наданні послуги соціальними робітниками було здійснено – 10 125 відвідувань , проведено  39 915 заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома.

Одним із напрямків роботи відділення є соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах .З метою надання їм комплексу соціальних послуг забезпечувався їх соціальний супровід  відповідно до Державного стандарту. Під соціальним супроводом перебувало  19 сімей,  які опинилися   у складних життєвих обставинах .

За 2023 рік надано 100 одноразових послуг( інформування, консультування) особам похилого віку та особам з інвалідністю.

 

Діяльність відділення соціальної роботи

Основними завданнями відділення є проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, що належать до вразливих груп населення та /або перебувають у складних життєвих обставинах.

     Протягом 2023 року до відділення надійшла інформація (заява, повідомлення, виявлені надавачем соціальних послуг, само звернення тощо) про 432 осіб/сімей, в яких виховується 279 дітей.

 

Було здійснено оцінку потреб осіб/сімей та підготовлено висновки щодо потреб у соціальних послугах. За результатами оцінювання потреб підготовлено  пропозицій для прийняття рішення про надання соціальних послуг.

Фахівцями відділення відповідно до потреб отримувачів надано 175 послуг консультування, 2 послуги екстреного втручання, 19  послуг  соціальної профілактики, 203 інформаційні послуги, 18 послуг соціальної адаптації, 3 послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В результаті проведеної роботи задоволено потреби 11 сімей щодо отримання психологічної допомоги допомоги, 5 сімей щодо юридичної допомоги, 3 сімей щодо влаштування дітей до закладів освіти, 1 сім’ї щодо вирішення житлово-побутових проблем, у 21 сім’ї налагоджено зв’язки з членами родини/громадою,  41 сім’я отримала натуральну допомогу, 14 сім’ям надано сприяння в оформленні документів для призначення соціальних виплат.

Одноразовими послугами ( інформування , консультування ) охоплено 208 осіб.

В  рамках  реалізації  проєкту   «Надання  соціальних  послуг  в  громаді» у травні 2023 року завершено реконструкцію третього поверху будівлі ЦНАП   з пристосуванням під комунальну установу « Центр надання соціальних послуг» та введено в експлуатацію . 

В рамках мікропроєктної угоди   у  2023 році закуплено меблі, комп’ютерну техніку, ігрове обладнання , побутове обладнання , техніку.

Дообладнано кабінети працівників та їх робочі місця, універсальний зал,  кабінет соціальної адаптації та кабінет психолога, кімнату для персоналу.

  Протягом 2023 року здійснювалась  співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами, зокрема  :

-Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України (  соціально-медична та психологічна підтримка маломобільних верств населення з числа ВПО) ;

-ТО БФ «Карітас Чортківської Єпархії УГКЦ» ( надання допомоги продуктами харчування, санітарно -гігієнічними засобами) ;

- ГО «ТМЖК «Відродження нації»( юридична підтримка та психологічне консультування) ;

- БО « Збруч» ( надання допомоги речами першої необхідності  ВПО) ;

- Районна організація Товариства Червоного Хреста України ( надання допомоги продуктами харчування, санітарно -гігієнічними засобами).

 

 Захист прав дітей

Протягом 2023 року службою у справах дітей розглянуто 18 письмових та 74 усних звернень громадян, проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 24 питання соціального захисту дітей.

 Спільно іншими суб’єктами профілактичної правовиховної роботи на місцях впродовж 2022 року проведено захист інтересів дітей при розгляді шести цивільних та однієї кримінальної справи в суді.

Протягом року проведено 58 перевірок в сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників щодо виконання батьківських обов’язків з виховання та забезпечення дітей та інші практичні заходи щодо поліпшення роботи з актуальних питань соціально – правового захисту дітей, захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання невідкладних проблем соціального захисту дітей, які його потребують, реалізації прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сім’ї, гармонійний розвиток та соціальний захист, профілактики соціального сирітства, правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, попередження насильства в сім’ї, покращення роботи із сім’ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах, їх раннього виявлення та надання у разі необхідності, невідкладної допомоги.

  На первинному обліку служби у справах дітей Скала-Подільської ТГ перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (5 і 7 відповідно). Із загальної кількості дітей:

- 10 влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників;

- 2 дітей перебувають в дитячому будинку сімейного типу сім’ї Коновалюк, що в с. Сураж Кременецького району;

На теренах громади розміщений дитячий будинок сімейного типу родини Білих, які є внутрішньо переміщеними особами, в якому виховується 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із міста Миколаїв.

Сімейними формами виховання охоплено 12 дітей із 12, що становить 100% від загальної кількості дітей даної категорії.

Протягом 2023 року працівниками служби у справах дітей з неповнолітніми, які схильні до скоєння правопорушень та злочинів, бродяжництва спільно із зацікавленими службами проведено 31 рейд, виявлено та проведено профілактичну роботу із 24 дітьми, 12 із них взято на профілактичний облік.

8 дітей виявлено повторно, обстежено та проведено перевірку виконання обов’язків щодо виховання дітей в 35 сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах, складено 36 актів, проведено 70 індивідуальних бесід, 8 лекцій в шкільних та позашкільних закладах для дітей.

 Всього профілактичними заходами охоплено 800 дітей. Станом на 31 грудня 2023 року на обліку служби знаходиться 28 дітей із 18 сімей, батьки яких не виконують обов’язки щодо виховання дітей та притягнуті до адміністративної відповідальності, одна дитина, яка потерпіла від психологічного виду насильства в сім’ї, 26 дітей, яка постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 

На території громади перебуває 74 дітей із 32 сімей, які є внутрішньо переміщеним особами.

 

 В територіальній громаді протягом 2023 року спостерігається тенденція до росту рівня дитячої злочинності. Протягом 2023 року неповнолітнім територіальної громади  було скоєно злочин. За попередні роки на території громади неповнолітні та діти злочинів не скоювали.

 

В громаді не спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, що проживають в сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах, тих, де батьки вживають алкогольні напої та не виконують обов’язки щодо їх виховання. До 2023 року щорічно кількість таких дітей даної категорії збільшувалася до 5-6 дітей. На кінець 2023 року кількість дітей, які проживають в сім’ях ,що знаходяться в складних життєвих обставинах становила 28 дітей.

 

Охорона здоров’я

 Один із пріоритетних напрямків роботи громади – забезпечення населення якісною медичною допомогою. Медичну допомогу населенню Скала-Подільської громади надають медичні працівники двох комунальних установ: КНП «Скала-Подільське територіальне медичне об’єднання» (первинна медична допомога) та КНП «Скала-Подільська міська поліклініка» (вторинна медична допомога).

 

 З метою вдосконалення системи надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню діє 2 Програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств територіальної громади, які фінансуються з селищного бюджету.

 На утримання установ охорони здоров’я у 2023 році використано кошти в сумі 5651,1тис, грн.

 На утримання КНП «Скала-Подільська міська поліклініка» використано кошти в сумі 3570 тис. грн.

 Впродовж 2023 року фахівці КНП «Скала-Подільська міська поліклініка» прийняли та оглянули 13853 хворих. Пацієнти у денному стаціонарі провели 7847 ліжкоднів, проліковано у денному стаціонарі 831 хворих.

 

За звітний період в КНП «Скала-Подільське ТМО» проведена певна робота із збільшення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Зокрема, проведені наступні роботи:

 • ремонт мансардного приміщення АЗПСМ Скала-Подільська – 450 тис. грн.
 • ремонт ПЗ с. Лосяч ( переведення у нове приміщення) – 62 тис. грн.
 • поточний ремонт приміщення АЗПСМ с. Гуштин ( ПРУ) – 23 тис. грн.
 • виготовлення інвентарних справ на приміщення ЗОЗ – 94,5 тис. грн.

 

 За рахунок місцевого бюджету повністю профінансовано забезпечення населення у відшкодуванні вартості лікарських засобів на суму 450 тис. грн., на енергоносії використано 626,6 тис. грн.

 

Освіта

Відповідно до цих пріоритетів упродовж минулого року за активної підтримки керівництва громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, підприємців, громади, батьків, керівників закладів освіти та педагогів вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти громади, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців громади до якісної освіти.

На нарадах з керівниками закладів освіти розглядалися питання щодо роботи закладів освіти під час воєнного стану, підготовки найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу, готовності закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, про створення безпечних умов праці та навчання у навчальних закладах громади у 2023/2024 н.р., стану діяльності відділу та закладів з різних напрямків: підсумки проведення атестації педпрацівників у 2022/2023 навчальному році, організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2023 році, про фінансування галузі освіти у 2023 році. За результатами розгляду питань прийнято відповідні конкретні рішення та заходи щодо усунення зазначених проблем у діяльності закладів.

 До мережі закладів освіти Скала-Подільської територіальної громади входять 13 закладів: 8 закладів загальної середньої освіти (включаючи філію) та 5 закладів дошкільної освіти.

Рішенням сесії від 28 вересня 2023 року № 1359/23-2023 «Про перепрофілювання Гуштинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області та реорганізацію шляхом приєднання Гуштинського дошкільного навчального закладу «Теремок» Борщівського району Тернопільської області» створено Гуштинську початкову школу шляхом реорганізації Гуштинської ЗОШ І-ІІ ступенів та приєднання Гуштинського ДНЗ «Теремок».

 

Заклади загальної середньої освіти:

 • Скала-Подільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 231 учнів; філія опорного закладу Турильченський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 35 учнів;
 • Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 193 учнів;
 • Скала – Подільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 125 учнів;
 • Лосяцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 92 учнів;

- Ниврянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» «Сонечко» - 54 учнів;

- Гуштинська початкова школа – 12 учнів;

 •  Бурдяківська гімназія – 61 учень.

 

Мал. 1. Відношення кількості учнів до наповнюваності закладів освіти

Фото без опису

З них навчаються у міській місцевості – 306 учнів (38% від загальної кількості), у сільській – 501 особа відповідно (62%) (мал.2).

Кількість класів – 59.

Кількість учнів – 807:

1- 4 класів –287

5 - 9 класів – 453

10 – 11 класів – 67

Середня наповнюваність класів – 14.

 

Нова українська школа

Вперше сіли за парти 53 першокласники, які навчаються за програмою НУШ, яка мусить бути місцем, куди не мають приходити лише за знаннями, там мають навчити, як ними користуватися, як їх шукати, як критично переосмислювати, як відрізнити добро від зла. Підготовка дітей вимагатиме від учителів поєднання навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими, необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у ХХІ столітті. Таким чином, ми маємо сформувати у дітей ключові компетентності, які сьогодні визнані провідними освітніми системами світу як такі, що необхідні для сучасної людини в 21 столітті. І їх покладено в основу змісту освіти в новій українській школі. Для них підготовлено новий освітній простір. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової ігрової, проектної і дослідницької діяльності, мають бути урізноманітненні варіанти упорядкування освітнього простору. Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами. Для дітей із особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій інклюзивно–ресурсного центру та заяв батьків було організовано інклюзивне навчання для 11 учнів 9 інклюзивних класів у 4 закладах загальної середньої освіти громади:

 • Скала-Подільський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - 4 класи;
 • Скала-Подільська ЗОШ І-ІІ ступенів – 3 класи;
 • Бурдяківська гімназія – 1 клас;
 • Турильченський НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» - 1 клас.

У закладах загальної середньої освіти організовано:

 • 2 групи продовженого дня – 60 учнів – Скала-Подільський НВК (30 учнів), Скала-Подільська ЗОШ І-ІІ ступенів (30 учнів);
 •  індивідуальна форма навчання для хворих дітей –4 учнів (Скала-Подільський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - 2), Ниврянський НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ «Сонечко» - 2)

 

Дошкільна освіта.

В громаді функціонує 5 закладів дошкільної освіти (Скала-Подільський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 «Барвінок», Скала-Подільський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Теремок», Лосяцький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок», Бурдяківський дошкільний навчальний заклад «Малятко», Іванківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»), та 2 заклади дошкільної освіти у складі НВК: Ниврянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» «Сонечко», філія опорного закладу Турильченський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

Позашкільна освіта

В громаді існує 1 заклад позашкільної освіти (Скала-Подільський дитячий парк).У гуртках закладу позашкільної освіти громади – Скала-Подільському дитячому парку свої навички та вміння розвивають 154 вихованці, що становить 19% від загальної кількості дітей шкільного віку в 9 гуртках різного напряму, а саме:

 • «Любування природою»;
 • «Природна скарбничка»;
 • «Екодизайн»;
 • «Природа живопис»;
 • Театр танцю «Барви»;
 • «Традиції поколінь»;
 • «Екосвіт»;
 • «Життя в стилі ЕКО»;
 • «Юні футболісти».

З метою забезпечення доступності позашкільної освіти гуртки закладів позашкільної освіти також працюють на базі сільських шкіл. Вихованці позашкільного закладу беруть участь в різноманітних конкурсах туристське-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та спортивного напрямків.

Придбано надвірний туалет вартістю 13,5 тис. грн.

 

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА

У громаді діє 1 заклад позашкільної освіти сфери культури – Скала-Подільська мистецька школа, в якій навчається 125 дітей.

 Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять музичною творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва. Головним завданням закладу є створення максимально сприятливих умов для всебічного розвитку особи, розкриття її здібностей. У закладі закладається фундамент знань художньої творчості, а найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

В закладі працює 14 педагогічних працівники на 10 різних відділеннях:

 • Фортепіано;
 • Скрипка;
 • Народні інструменти;
 • Хореографія;
 • Електронний синтезатор;
 • Вокал;
 • Духові інструменти;
 • Театральне мистецтво;
 • Бандура;
 • Гітара.

Колективне мистецтво школи висвітлене в широкій палітрі дитячих творчих колективів, а саме:

 • Танцювальний колектив «Еверест»;
 • Оркестр духових інструментів «Колаж»;
 • Вокальний ансамбль «Домісольки»

  Учні та колективи школи постійно беруть участь у різноманітних мистецьких заходах та проектах, виступають на районному та обласному рівнях.

  Придбано музичний інструмент – корнет, вартістю 9,0 тис. грн., 2 пюпітри на суму 1 тис. гривень.

 

ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ

З метою підтримки творчого потенціалу обдарованої молоді виплачено разові стипендії призерам Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 2022/2023 навчального року, на загальну суму 13,6 тис. грн., зокрема, Скала-Подільський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» – 6,7тис. грн., Скала-Подільська ЗОШ І-ІІ ступенів – 2,6тис. грн., Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 3,9тис. грн., Турильченський НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» - 0,2 тис. грн., Лосяцька ЗОШ І-ІІ ступенів – 0,2тис. грн..

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України.

Секція «Енергетика та електротехніка»

 • 1 місце - Дарина БЕЗДУХ, учениця 9 класу Скала-Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»;

Секція «Системи та технології штучного інтелекту»

 • Дмитро КОВАЛЬСЬКИЙ, учень 11 класу Скала-Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ».

 

Педагогічні кадри

Освітній процес в закладах Скала – Подільської територіальної громади здійснює кваліфікований педагогічний колектив. Загальна кількість педагогічних працівників складає 140 осіб, з них:

 • у закладах загальної середньої освіти – 115 осіб;
 • у дошкільних навчальних закладах – 22 особи
 • у позашкільному навчальному закладі – 3 особи.

 Всі педагогічні працівники громади, відповідно до Закону України «Про освіту», постійно підвищують свою кваліфікацію. В цьому напрямку співпрацюють, окрім ТОКІППО, з різними інститутами, які надають такі послуги та мають ліцензію.

 З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, захисту психічного здоров’я і соціального благополуччя учнів, вихованців та педагогів у системі освіти діє психологічна служба.

 Психологічний супровід закладів загальної середньої освіти Скала-Подільської громади здійснює 4 практичних психологи, закладів дошкільної освіти – 1 практичний психолог.

 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти

Упродовж літнього періоду із залученням коштів місцевого бюджету, спонсорів і меценатів у закладах освіти виконали поточні ремонти будівель та приміщень навчального призначення. Особливо велика увага приділялась підготовці тимчасових укриттів для закладів освіти. 100 % учасників освітнього процесу забезпечені укриттям у захисних спорудах, що дало змогу усім закладам проводити освітній процес у звичному – очному навчанні.

Заклади освіти, які не мають власних захисних споруд, використовують як найпростіші укриття підвальні приміщення, цокольні поверхи, орендують підвали інших закладів та установ.

Захисна споруда цивільного захисту – ПРУ № 72503 знаходиться у філії опорного закладу Скала-Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - Турильченському НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ».

У грудні 2023 року дошкільні навчальні заклади громади отримали від фонду ООН ЮНІСЕФ набори дидактичного матеріалу з мінної безпеки.

 

Підвіз

У Скала – Подільській ТГ підвозяться 72 учні, в т.ч. із с. Гуштин, с.Бережанка, Мазурі до Скала – Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 49 учнів та із с. Залуччя 6 учнів та 1 вихованець ЗДО до Ниврянського НВК , із с.Вербівка 6 учнів, с. Підпилип’я 7 учнів і 3 вихованці ЗДО до філії опорного закладу Турильченського НВК .

Підвіз учнів здійснюється до Скала – Подільського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» новим шкільним автобусом марки «Еталон», до Ниврянського НВК та Турильченського НВК – шкільним автобусом марки «Еталон».

Для підвозу здобувачів освіти до закладів на закупівлю пального витрачено 238500 грн. та 62500 грн. для придбання запчастин.

 

Капітальні видатки галузі освіти

 2023 року  галузь освіти  придбала :

 • насос глибинний центробіжний для Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 26,3 тис. грн.;
 • насос для Лосяцької ЗОШ I-II ступенів – 14,3 тис. грн.;
 • шафа пекарська для Скала-Подільського НВК – 68,0 тис. грн.;
 • інтерактивна панель для Скала-Подільського НВК – 103,5 тис. грн.;
 • котел опалювальний газовий для Лосяцького ДНЗ – 30,5 тис. грн.;
 • автобус шкільний для Скала-Подільського НВК – 2 970,0 тис. грн.

 

Організація харчування

Реформування шкільної освіти передбачає удосконалення організації харчування школярів, які значну частину часу перебувають у межах своїх закладах освіти. Стан здоров’я дітей та підлітків знаходиться у великій залежності від режиму та якості харчування, тому з метою створення належних умов для навчання й зміцнення здоров’я дітей, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту спільно із закладами загальної середньої освіти Скала-Подільської ТГ турбувалися щодо забезпечення продуктами харчування шкільних їдалень, підвищення якості харчування.

З 1 вересня 2021 року набули чинності нові норми харчування у закладах освіти та Порядок організації харчування у закладах освіти, затверджені постановою Кабміну № 305 від 24 березня 2021 року, тому усі без виключення заклади освіти з 1 вересня 2023 року проводять харчування по нових вимогах та згідно сезонного чотиритижневого меню.

Погоджено (в частині безпечності) сезонне чотиритижневе меню для здійснення харчування у дошкільних закладах (для двох вікових категорій), учнів 1-4 класів та пільгових категорій учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Борщівським відділенням управління Держпродспоживслужби у Чортківському районі та калькуляційні картки.

 Користуються гарячим харчуванням у закладах загальної середньої освіти – 550 учнів.

Користуються безкоштовним харчуванням у ЗЗСО – 402 учнів. Працює вісім шкільних їдалень, у них загальна кількість посадкових місць -555.

Для забезпечення усіх форм безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, 5-11 класів та дітей пільгових категорій використано у 2023 році для закладів загальної середньої освіти– 986,1 тис. грн., для закладів дошкільної освіти– 652,2 тис. грн.

Культура

 

В закладах культури працює 54 працівників. З них: Скала-Подільська мистецька школа – 13, будинки культури та сільські клуби – 29, бібліотеки – 9, Бурдяківський музей ім. Леопольда Левицького – 3 особи.

 Заклади культури працюють згідно річного плану роботи  та плану заходів на рік.

За 2023 рік проведено виїзні концертні заходи та зібрано кошти на ЗСУ. Відновлено клуб у с. Залуччя.

В громаді функціонують два музеї: на базі Гуштинського будинку культури - музей історії хліба, на базі Скала-Подільського будинку культури – краєзнавчий музей.

Відремонтовано частково дах  Гуштинського будинку культури на суму 26 тис. грн.  Придбано звукопідсилювальну апаратуру для Скала- Подільського міського будинку культури на суму 17 тис. грн., сценічні вишиті сорочки в кількості 5 шт. на суму 5800 грн.

У бібліотеках Скали-Подільської є 3 комп’ютери, придбано принтер та ламінатор вартістю 9,2 тис. грн.

Послугами бібліотек скористалися 3888  осіб.

Організовано  благодійні концерти в закладах культури громади. Було зібрано біля 168 тис. грн. та передано воїнам ЗСУ.

Основні заходи, які проводились на території Скала-Подільської громади:

 • різдвяні віншування, вітання жителів громади в селах громади під час свят, збір коштів для ЗСУ – 5,7 тис.грн.;
 • акція «Збруч - ріка єднання» між Тернопільською та Хмельницькою областями – 2 тис.грн.;
 • до дня пам’яті героїв Крут - літературна композиція та проведення історичного екскурсу вчителем історії О. Ундерко в Скала- Подільському МБК;
 • проведення заходу до річниці Небесної Сотні «Мамо не плач , я постукаю тихо в віконце» - 2 тис.грн.;
 • конкурс малюнка  «Живопис Лесиної душі» - 2 тис.грн.;
 • огляд-конкурс читців, присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка «Уклін тобі, великий наш пророче». 10.03.2023 р – 2,1 тис.грн.;
 • свято  «Гаївок великодний передзвін». 30.04.2023 – 34,9 тис.грн.;
 • привітання з Днем матері « Рідна мати моя»  10.05.2032 – 3 тис.грн.;
 • захід до Дня вишиванки. 19.05.2023 – 3,3 тис. грн.;
 • День захисту дітей « Щасливими очима». 1.06.2023 – 6,7 тис. грн.;
 • відкриття спортивних змагань з боротьби, концерт до дня молоді, нагородження кращого молодого працівника року, відкриття спартакіади до дня молоді – 5,6 тис.грн.;
 • урочистості з нагоди святкування Дня державного прапора України – 5,9 тис.грн.;
 • концерт з нагоди святкування 32-тої річниці Незалежності України – 1,3 тис.грн.;
 • музичне вітання з нагоди святкування Дня Збройних сил України – 1,7 тис.грн.;
 • свято Миколая, вистава «Білосніжка та семеро гномів» (виступ учнів театрального відділу Скала- Подільської мистецької школи), – 10,9 тис.грн.;
 • День пам’яті жертв політичних репресій та Голодомору;
 • історична година «Пам’ятай про Голодомор » за участю вчителя історії Оксани Ундерко.

Оздоровлення та відпочинок дітей

Оздоровлення та відпочинок дітей в громаді здійснювались відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

На проведення оздоровчої кампанії 2023 року виділено 50,0 тис. грн. з місцевого бюджету. У 2023 році було оздоровлено за рахунок місцевого бюджету 6 дітей пільгової категорії у таборі «Збруч».

Фізкультура і спорт

Фінансування основних заходів з галузі фізкультури та спорту Скала-Подільської ТГ в 2023 році:

№ п/п

Назва заходу

Використання коштів, тис. грн.

1.

Відкриття чемпіонату Чортківського району з футболу у І лізі

3,9

2.

ІІ етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

3,4

3.

Змагання присвячені  Дню молоді

 • настільний теніс;
 • міні-футбол;
 • волейбол;
 • бадмінтон

5,6

Скала-Подільська селищна територіальна громада з травня по грудень 2023 року була учасницею проєкту Президента України «Активні парки – локації здорової України», на що витрачено 78,5 тис. грн..

 Щодо планів на майбутнє

 На 2024 рік пріоритетними напрямами для Скала-Подільської селищної ради, на мою думку, мають бути:

1) збільшення переліку надання адміністративних та соціальних послуг;

2) для наближення послуг до людей з обмеженими можливостями, хворих громадян, літніх людей, тощо, зреалізувати  проект ,,Мобільна валіза ЦНАП»;

3) придбання шкільного автобуса;

4) придбання сміттєвих баків для всіх населених пунктів громади;

5) продовження заміни водогонів у Скалі – Подільській та населених пунктах громади;

6) проводити комплекс заходів щодо утримання дорожно-вуличної мережі;

7) забезпечити виконання показників дохідної частини бюджету, а також виявляти та використовувати всі наявні резерви збільшення надходжень;

8) активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів, підвищити ефективність роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, легалізації зайнятості та детінізації виплати заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності;

9) посилити заходи з протидії тіньовому виробництву та обігу підакцизних товарів з метою вивільнення ринку для надходження легальної підакцизної продукції, що виготовлена та реалізована зі сплатою акцизного податку;

10) виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно громади та реєстрація їх у Єдиному державному реєстрі;

11) здійснення нормативно-грошової оцінки та встановлення меж громади;

12) розпочати збір даних для розробки історико-архітектурного опорного плану та зробити топографічну зйомку карти масштабом 1:2000 селища Скала-Подільська;

13) продовжити роботу щодо оптимізації мережі та штатної чисельності бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, з метою оптимального та ефективного використання ресурсів на надання якісних суспільних послуг населенню;

14) приведення у відповідність до державних норм споруд цивільного захисту;

15) забезпечення реалізації прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання в сім’ї, гармонійний розвиток та соціальний захист, захист їх майнових прав та інтересів;

16) профілактика дитячої бездоглядності, соціального сирітства, правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, попередження насильства в сім’ї, покращення роботи із сім’ями, які знаходяться у складних життєвих обставинах, їх раннього виявлення та надання невідкладної допомоги, соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ;

17) робота щодо створення патронатних сімей  -  нової форми сімейного виховання;

18) удосконалення та посилення роботи із дітьми внутрішньо переміщених сімей щодо їх соціального захисту;

19) створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування , які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

20) запровадження послуги Соціальне таксі для надання транспортних послуг особам інвалідністю 1-2 групи захворювання опорно-рухового апарату та особам з порушенням органів зору, які мають 1 групу інвалідності;

21) реалізацію завдань  щодо впровадження нових державних стандартів освіти через діяльність Нової української школи;

22) впровадження освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створення інклюзивних класів та груп;

23) зміцнення навчально-матеріальної бази кабінету «Захист України» через отримання державної субвенції;

24) впровадження Е-журналів, Дія QR/Шерінг/валідація по АРІ/Дія-Дія в закладах загальної середньої та дошкільної освіти;

25) з метою підвищення якості освітніх послуг в громаді, створити ефективну освітню мережу та затвердити її до 01.09.2024 року;

26) впорядкування шкільного харчування;

27)формування розуміння місії старшої профільної школи  та модернізація системи профорієнтаційної роботи у базовій школі.

Одним із головних завдань громади є підтримка ЗСУ,  допомога учасникам бойових дій та членам їх сімей.

 

 Підсумовуючи роботу за рік, можна сказати, що в зв’язку із введенням в країні воєнного стану багато запланованих заходів не вдалося зробити. Щиро вдячний таким людям, які займають активну громадську позицію, відкриті до діалогу й всебічно підтримують розвиток нашої громади. Особливо вдячний всім суб’єктам господарської та підприємницької діяльності, які працюють на теренах громади.

 Надіюсь на подальшу співпрацю і взаєморозуміння, конструктивність і свідомість громадян, депутатського корпусу та виконавчого комітету. Сподіваюсь, разом будемо й надалі працювати в обраному напрямку в інтересах і на благо громади, для загального добра й благополуччя, намагаючись максимально і в повному обсязі задовольнити потреби жителів, а головне – виправдати довіру людей.

 

.

 Наближаємо перемогу разом! Слава Україні !

 

 

Селищний голова                                                 Ігор ЛОБОДА

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь