Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Виконання бюджету Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області за І-й квартал 2020 рік

 

Видатки по бюджету по загальному фонду за І-й квартал 2020 року було здійснено на наступні потреби:

КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

КЕКВ 2111 - Заробітна плата – 766664,04 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 155825,64 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 27844,00 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 29723,00 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 634,60 грн.,

2273 -  Оплата електроенергії – 38893,49 грн.,

2274 -   Оплата природного газу – 3968,61 грн.,

2800 – Інші поточні видатки – 447,82 грн.

Всього: 1024001,20 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

2111 - Заробітна плата – 1124302,47 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці- 186829,43 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 25584,00 грн.,          

2230 - Продукти харчування – 46430,75 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 1986,73 грн.,

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 6362,40 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 28355,97 грн.,

2274 - Оплата природного газу – 194779,06 грн.,

2275 - Оплата інших енергоносіїв –9171,76 грн.

Всього: 1614630,81 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

2111 - Заробітна плата – 4380689,58 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 886167,44 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 62569,33 грн.,          

2230 - Продукти харчування – 117777,99 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 33456,90 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 10079,22 грн.,

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 7330,54 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 81113,37 грн.,

2274 - Оплата природного газу – 409759,41 грн.,

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 77780,90 грн.

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 602,30 грн.

Всього: 5989546,08 грн.

КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:

2111 - Заробітна плата – 114000,00 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 26700,00 грн.

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1920,00 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 788,00 грн.,

2250 - Видатки на відрядження – 672,00 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 205,94 грн.

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 200,00 грн.

Всього: 144485,94 грн.

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

2111 -  Заробітна плата – 287033,96 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 66000,00 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 1199,50 грн.

Всього: 354233,46 грн.

КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:         

2730 - Інші виплати населенню – 75000,00 грн.

Всього: 75000,00 грн.

КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:

2111 - Заробітна плата – 107396,46 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 30054,62 грн.,         

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 946,00 грн.,

2273 - Оплата електроенергії –2037,91 грн.

Всього: 140434,99 грн.

 

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

2111 - Заробітна плата – 233055,87 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 57571,47 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 956,00 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 4809,74 грн.

2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 497,35 грн.,

2273 - Оплата електроенергії – 20440,47 грн.

2274 - Оплата природного газу – 41245,86 грн.

2275 - Оплата інших енергоносіїв – 200,00 грн.

Всього: 358776,76 грн.

КПКВК - 0114082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва:

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 10000,00 грн.

Всього: 10000,00 грн.

КПКВК - 0117130 - Здійснення заходів із землеустрою:

2281 - Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 49982,28 грн.

Всього: 49982,28 грн.

КПКВК - 0118130 – Місцева пожежна охорона:

2111 -  Заробітна плата – 120769,96 грн.,

2120 - Нарахування на оплату праці – 26897,82 грн.,

2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 2499,00 грн.

2273 - Оплата електроенергії – 1257,32 грн.

Всього: 581917,09 грн.

КПКВК - 0119410 - Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції:

2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1719500,00 грн.

Всього: 1719500,00 грн.

КПКВК - 0119770 – Інші субвенції з місцевого бюджету:

2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 421923,00 грн.

Всього: 421923,00 грн.

Видатки бюджету за І-й квартал 2020 року по спеціальному фонду по коштах, отриманих як плата за послуги наступні:

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

Залишок коштів на початок року: 165360,78 грн.

Надійшло коштів: 52861,20 грн.

Використано:

2230 - Продукти харчування – 40704,10 грн.

Залишок коштів на 01.04.2020 року: 177517,88 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

Залишок коштів на початок року: 4298,44 грн.

Надійшло коштів: 982,00 грн.

Використано:

2230 - Продукти харчування – 412,50 грн.

Залишок коштів на 01.04.2020 року: 4867,94 грн.

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

Залишок коштів на початок року: 39620,35 грн.

Надійшло коштів: 37330,00 грн.

Використано:

2111 - Заробітна плата - 7223,00 грн.,

 2120 - Нарахування на оплату праці - 1589,06 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3453,10 грн.,    

Всього: 12265,16 грн.

Залишок коштів на 01.04.2020 року: 64685,19 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

Залишок коштів на початок року: 347,67 грн.

Надійшло коштів: 1200,00 грн.

Залишок коштів на кінець року: 1547,67 грн.

Видатки бюджету за І-й квартал 2020 року по спеціальному фонду по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:

КПКВК - 0111010 - Надання дошкільної освіти:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 960,50 грн., 

Всього: 960,50 грн.

КПКВК - 0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 42,50 грн.,

Всього: 42,50 грн. 

КПКВК - 0117363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 311885,93 грн.,

2240 - Оплата послуг (крім комунальних) - 173933,01 грн.,

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 577147,17 грн.

Всього: 1062966,11 грн.

Видатки бюджету за І-й квартал 2020 року по спеціальному фонду по інших надходженнях:

КПКВК - 0111010 - Надння дошкільної освіти:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 38080,00 грн.

3132 -  Капітальний ремонт  інших об’єктів –37712,00 грн.

Всього: 75792,00 грн. 

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 32120,00 грн.,

3132 -  Капітальний ремонт  інших об’єктів –3240,00 грн.

Всього: 35360,00 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

3132 -  Капітальний ремонт  інших об’єктів –52920,00 грн.

Всього: 52920,00 грн.

КПКВК – 0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: 

3132 - Капітальний ремонт  інших об’єктів – 14094,00 грн.

3142 - Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 166122,00 грн.

Всього: 180216,00 грн.

 

Головний бухгалтер Скала-Подільської селищної ради                                                 І.В. Дубчак

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь