Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Звіт про виконання бюджету 2017

 

Виконання бюджету Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області за 2017 рік

 

            В бюджет Скала-Подільської селищної ради за звітний період 2017 року по загальному фонду надійшло коштів всього: 36995870,20 грн.

В тому числі:

КПКВК 0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад- 3625754,72 грн.,

              0111010 - Дошкільна освіта– 5109032,02 грн.,

              0111020 -Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

– 19154568,51 грн.,

              0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми– 415502,90 грн.,

              0111220 – Інші освітні програми - 948,70 грн.,

              0113160 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 55998,18 грн.,

              0113400 – Інші видатки на соціальний захист населення - 230900,00 грн.,

              0114060 – Бібліотеки - 538684,44 грн.,

              0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

- 926387,30 грн.,

              0114100 – Школи естетичного виховання дітей - 962431,96 грн.,

              0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи - 54016,00 грн.,

              0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту -117037,54 грн.,

              0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 26873,65 грн.,

              0117010 – Місцева пожежна охорона - 437300,57 грн.,

              0117310 – Проведення заходів із землеустрою - 14830,00 грн.,

              0117830 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення -

6380,30 грн.,

              0118010 – Резервний фонд - 0 грн.,

              0118370 – Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 8000,00 грн.,

              0118390 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4425420,00 грн.,

              0118800 – Інші субвенції - 885803,45 грн.

Кошти, отримані як плата за послуги в 2017 році надійшли по спеціальному фонду в сумі: 287842,30 грн.

Залишок коштів на початок року склав 53853,86 грн.

Залишок на кінець року становить: 114744,55 грн.

Кошти використано в сумі: 226951,61 грн., зокрема:

КПКВК 0111010 Дошкільна освіта– 153603,96 грн.,

               0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

0 грн.,

               0114100 – Школи естетичного виховання дітей - 73347,65 грн.,

               0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 0 грн.,

Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень надійшли в сумі 35373,60 грн.

Залишок коштів на початок року становив 3323,80 грн.

Залишок на кінець року становить – 4505,61 грн.

Дані кошти використано на такі цілі:

КПКВК 0111010 Дошкільна освіта– 0 грн.,

              0113400 – Інші видатки на соціальний захист населення

4318,18 грн.,

              0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу -

0 грн.,

              0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи - 3000,00 грн.,

              0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 26873,61 грн.,

              0117010 – Місцева пожежна охорона - 0 грн.

             Кошти від інших надходжень спеціального фонду в 2017 року надійшли в сумі 1752735,76 грн.

Витрачено на такі цілі:

КПКВК 0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад– 16990,00 грн.,

               0111010 - Дошкільна освіта– 116863,00 грн.,

              0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

– 889747,74 грн.,

              0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 17000,00 грн.,

              0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

43151,00 грн.,

              0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 606004,00 грн.,

              0116310 – Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

72979,12 грн.

Видатки по бюджету по загальному фонду за 2017 рік було здійснено на наступні потреби:

КПКВК 0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

КЕКВ 2111 - Заробітна плата – 2675737,90 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 571467,94 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 140582,25 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 75438,12 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 4002,25 грн.,

           2273 -  Оплата електроенергії – 88200,00 грн.,

           2274 -   Оплата природного газу – 56276,52 грн.,

           2800 – Інші поточні видатки – 14049,74 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

           2111 - Заробітна плата – 3112504,86 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці- 722808,61 грн.,

                   2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 119463,92 грн.,

           2220 - Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 987,92 грн.,

           2230 - Продукти харчування – 334583,11 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 38313,66 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 2176,29 грн.,

           2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 12416,64 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 186824,51 грн.,

           2274 - Оплата природного газу – 498875,50 грн.,

           2275 - Оплата інших енергоносіїв – 77677,00 грн.,

           2800 - Інші поточні видатки – 2400,00 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

           2111 - Заробітна плата – 13281624,27 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 2999671,80 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 292624,13 грн.,

           2230 - Продукти харчування – 402784,23 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 159566,39 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 17219,56 грн.,

           2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення - 10579,12 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 577795,37 грн.,

           2274 - Оплата природного газу – 1340052,64 грн.,

           2275 - Оплата інших енергоносіїв – 64815,00 грн.

           2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 7349,00 грн.,

           2800 - Інші поточні видатки – 487,00 грн.

КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:

           2111 - Заробітна плата – 321859,52 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 74000,00 грн.

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9166,15 грн.,

                   2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3677,23 грн.,

                  2273 - Оплата електроенергії – 3300,00 грн.,

                  2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3500,00 грн.

КПКВК - 0111220 – Інші освітні програми:

            2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку: 948,70 грн.

КПКВК - 0113160 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи):

            2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 55998,18 грн.

КПКВК - 0113400 – Інші видатки на соціальний захист населення:

           2730 - Інші виплати населенню – 230900,00 грн.

КПКВК - 0114060 – Бібліотеки:

           2111 - Заробітна плата – 405208,88 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 105258,11 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 19368,65 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 2240,34 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 161,25 грн.

           2273 - Оплата електроенергії – 6447,21 грн.

КПКВК - 0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

          2111 - Заробітна плата – 632322,00 грн.,

          2120 - Нарахування на оплату праці – 153099,03 грн.,

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 23291,60 грн.,

                    2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 723,20 грн.

          2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 354,80 грн.,

          2273 - Оплата електроенергії – 36721,17 грн.

          2274 - Оплата природного газу – 60000,00 грн.

          2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 19875,50 грн.

КПКВК - 0114100 – Школи естетичного виховання дітей:

          2111 -  Заробітна плата – 783883,00 грн.,

          2120 - Нарахування на оплату праці – 178548,95 грн.,

КПКВК - 0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи:

          2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 54016,00 грн.

КПКВК - 0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту:

          2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 117037,50 грн.

КПКВК - 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

         2111 -  Заробітна плата – 22027,53 грн.,

         2120 - Нарахування на оплату праці – 4846,12 грн.

КПКВК - 0117010 – Місцева пожежна охорона:

         2111 -  Заробітна плата – 315493,95 грн.,

         2120 - Нарахування на оплату праці – 69645,57 грн.,

         2273 - Оплата електроенергії – 2753,25 грн.

КПКВК - 0117310 – Проведення заходів із землеустрою:

        2281 - Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 14830,00 грн.

КПКВК - 0117830 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення:

       2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6380,30 грн.

КПКВК - 0118010 – Резервний фонд: кошти не направлялись. 

КПКВК - 0118370 – Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів:

      2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8000,00 грн.

КПКВК - 0118390 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:

      2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 4425420,00 грн.

КПКВК - 0118800 – Інші субвенції:

     2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 885803,45 грн.

Видатки бюджету за 2017 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих як плата за послуги наступні:

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

     2230 - Продукти харчування – 153603,96 грн.

КПКВК - 0114100 – Школи естетичного виховання дітей:

     2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 28797,65 грн.,

     3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 44550,00 грн.

Видатки бюджету за 2017 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:

  КПКВК - 0113400 – Інші видатки на соціальний захист населення:  

       2730 - Інші виплати населенню – 4318,18 грн.

КПКВК - 0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи:

        2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3000,00 грн.

КПКВК - 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

        2111 -  Заробітна плата – 22027,57 грн.,

        2120 - Нарахування на оплату праці – 4846,04 грн.

Видатки бюджету за 2017 рік по спеціальному фонду по інших надходженнях:

КПКВК 0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

     3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 16990,00 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

   3132 -   Капітальний ремонт інших об’єктів  - 106863,00 грн.

0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

    3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 19862,29 грн.

    3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів  - 133081,00 грн.,

    3142 -  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 736804,45 грн.

КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:

    3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 17000,00 грн.

КПКВК - 0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

   3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6950,00 грн.,

   3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів  - 36201,90 грн.

КПКВК - 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

   3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 592684,00 грн.,

    3122 -  Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів – 13320,00 грн.

КПКВК - 0116310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території:

    3142 - Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 72979,12 грн.

Залишки по рахунках на початок 2017 року по загальному фонду становлять 4635087,36 грн., по спеціальному фонду – 562064,28 грн.

Залишки коштів на кінець 2017 року становлять по загальному фонду – 4625987,25 грн., спеціальному фонду – 1035993,91 грн.

 

                                                  Головний бухгалтер Скала-Подільської селищної ради І.В. Дубчак

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь