Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Звіт про виконання бюджету 2018

Виконання бюджету Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області за 2018 рік

 

            В бюджет Скала-Подільської селищної ради за звітний період 2018 року по загальному фонду надійшло коштів всього: 43022775,13 грн.

В тому числі:

КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад- 4589540,09 грн.,

              0111010 - Дошкільна освіта– 5647888,78 грн.,

              0111020 -Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

– 21764334,14 грн.,

              0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми– 424440,04 грн.,

              0113140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 29999,34 грн.,

              0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення – 165121,00 грн.,

              0114030 – Бібліотеки – 467509,68 грн.,

              0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

- 1082707,36 грн.,

              0111100 – Школи естетичного виховання дітей – 1138330,34 грн.,

              0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту -71118,54 грн.,

              0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ – 6709,95 грн.,

              0118130 – Місцева пожежна охорона – 470513,63 грн.,

              0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення -

33408,85 грн.,

              0118700 – Резервний фонд - 0 грн.,

             

              0119410 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5883900,00 грн.,

              0119770 – Інші субвенції – 1247253,39 грн.

Кошти, отримані як плата за послуги в 2018 році надійшли по спеціальному фонду в сумі: 354742,12 грн.

Залишок коштів на початок року склав 114744,55 грн.

Залишок на кінець року становить: 87295,84 грн.

Кошти використано в сумі: 382190,83 грн., зокрема:

КПКВК   0111010 Дошкільна освіта– 276192,07 грн.,

               0111100 – Школи естетичного виховання дітей- 79405,76 грн.,

               0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

25843,00 грн.,

               0114100 – Школи естетичного виховання дітей - 73347,65 грн.,

               0114030 – Бібліотеки – 750,00 грн.,

               0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 0 грн.,

Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень надійшли в сумі 56069,95 грн.

Залишок коштів на початок року становив 4505,61 грн.

Залишок на кінець року становить – 2189,37 грн.

Дані кошти використано в сумі – 58386,19 грн. на такі цілі:

КПКВК   0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення

2617,12 грн.,

              0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу -

4210,00 грн.,

              0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 44849,12 грн.,

              0116030 – Благоустрій міст, сіл, селищ – 6709,95 грн.,

                          Кошти від інших надходжень спеціального фонду в 2018 році надійшли в сумі 8135745,16 грн.

Витрачено на такі цілі:

КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад– 6480,00 грн.,

               0111010 - Дошкільна освіта–   244367,00 грн.,

              0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

– 4455501,39 грн.,

              0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

106553,10 грн.,

              0117130 – Здійснення заходів із землеустрою – 32640,92 грн.,

              0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3189657,86 грн.,

              0117370 – Реалізація інших проектів щодо соціально-економічного розвитку територій – 80000,00 грн.,

              0117361 – Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 20544,89 грн.

Видатки по бюджету по загальному фонду за 2018 рік було здійснено на наступні потреби:

КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

КЕКВ 2111 - Заробітна плата – 3436520,00 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 745690,10 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 111444,41 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 63775,49 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 3335,02 грн.,

           2273 -  Оплата електроенергії – 141062,85 грн.,

           2274 -   Оплата природного газу – 77588,18 грн.,

           2800 – Інші поточні видатки – 8524,04 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

           2111 - Заробітна плата – 3443648,00 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці- 766280,00 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 87852,86 грн.,

           2220 - Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 100,00 грн.,

           2230 - Продукти харчування – 332357,35 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 20160,34 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 0 грн.,

           2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 21410,55 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 178887,88 грн.,

           2274 - Оплата природного газу – 797191,80 грн.,

           2275 - Оплата інших енергоносіїв –0 грн.,

           2800 - Інші поточні видатки –0 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

           2111 - Заробітна плата – 15208097,50 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 3430926,00 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 492066,84 грн.,

           2230 - Продукти харчування – 458294,39 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 226453,72 грн.,

           2250 - Видатки на відрядження – 18194,90 грн.,

           2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 16132,48 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 434329,01 грн.,

           2274 - Оплата природного газу – 1382009,47 грн.,

           2275 - Оплата інших енергоносіїв – 75600,00 грн.

           2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 22229,83 грн.,

           2800 - Інші поточні видатки – 487,00 грн.

КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:

           2111 - Заробітна плата – 330119,66 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 86000,00 грн.

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4000 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 2983,74 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 1336,64 грн.

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

          2111 -  Заробітна плата – 921830,34 грн.,

          2120 - Нарахування на оплату праці – 216500,00 грн.,

 

                 

КПКВК - 0113140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи):

            2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 29999,34 грн.

КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:

           2240 – Оплата послуг – 621,00 грн.,

           2730 - Інші виплати населенню – 164500,00 грн.

КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:

           2111 - Заробітна плата – 356840,00 грн.,

           2120 - Нарахування на оплату праці – 98960,00 грн.,

           2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 630,00 грн.,

           2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 1999,73 грн.,

           2273 - Оплата електроенергії – 9079,95 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

          2111 - Заробітна плата – 722806,85 грн.,

          2120 - Нарахування на оплату праці – 186950,00 грн.,

          2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9723,00 грн.,

          2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3081,31 грн.

          2272 - Оплата водопостачання  та водовідведення – 1041,95 грн.,

          2273 - Оплата електроенергії – 25677,55 грн.

          2274 - Оплата природного газу – 129926,70 грн.

          2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3500,00 грн.

КПКВК - 0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту:

          2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 71118,54 грн.

КПКВК - 0116030 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

         2111 -  Заробітна плата – 5499,94 грн.,

         2120 - Нарахування на оплату праці – 1210,01 грн.

КПКВК - 0118130 – Місцева пожежна охорона:

         2111 -  Заробітна плата – 329651,69 грн.,

         2120 - Нарахування на оплату праці – 73554,47 грн.,

         2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62975,50 грн.

         2273 - Оплата електроенергії – 4331,97 грн.

КПКВК - 0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення:

       2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 33408,85 грн.

КПКВК - 0118010 – Резервний фонд: кошти не направлялись. 

КПКВК - 0119410 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:

      2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 5883900,00 грн.

КПКВК - 0119770 – Інші субвенції:

     2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1247253,39 грн.

Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих як плата за послуги наступні:

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

     2230 - Продукти харчування – 276192,07 грн.

КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

- кошти не направлялись

КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:

     2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 47236,86 грн.,

     3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 29526,90 грн.

КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:

    2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 570,00 грн.,

   3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 180,00 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

   2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3683,00 грн.,

   2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1220,00 грн.,

   3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20940,00 грн.

Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:

  КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:  

       2730 - Інші виплати населенню – 2617,12 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

       2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 1678,00 грн.,

       2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2532,00 грн.

 

КПКВК - 0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи:

        2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3000,00 грн.

КПКВК - 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ:

        2111 -  Заробітна плата – 22027,57 грн.,

        2120 - Нарахування на оплату праці – 4846,04 грн.

Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по інших надходженнях:

КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:

     3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6480,00 грн.

КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 32799,00 грн.,

   3132 -   Капітальний ремонт інших об’єктів  - 211568,00 грн.

0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:

    3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 412456,12 грн.

    3142 -  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 4043045,27 грн.

КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:

   3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26320,00 грн.,

   3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів  - 80233,10 грн.

КПКВК – 0117130 – Здійснення заходів із землеустрою:

  2281 – Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 32640,92 грн.

КПКВК – 0117361 – Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

    3122 – Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 20544,89 грн.

КПКВК – 0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

  3142 - Реконструкція та реставрація  інших об’єктів – 3189657,86.

КПКВК 0117370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій:

  3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 80000,00 грн.

Залишки по рахунках на початок 2018 року по загальному фонду становлять 4625987,25 грн., по спеціальному фонду – 1035993,91 грн.

Залишки коштів на кінець 2018 року становлять по загальному фонду – 2225363,67 грн., спеціальному фонду – 1120676,00 грн.

 

          Головний бухгалтер Скала-Подільської селищної ради            І.В. Дубчак

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь