Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Наша громада приймає участь у п’ятирічному проекті Агенства США вартістю $ 50 мільйонів.

Дата: 01.02.2018 00:22
Кількість переглядів: 419

Фото без опису

 

Програма DOBRE

Глобал Комьюнітіз (Global Communities) виконує п’ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) вартістю $50 мільйонів «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).  Програма DOBRE спрямовує більшу частку технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових Об’єднаних Територіальних Громад (ОТГ) краще управляти ресурсами, підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку та підвищити залученість громадян. DOBRE допомагає ОТГ зростати та процвітати шляхом посиленого місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку, і водночас слугувати моделями та мотиваторами для інших громад, котрі планують об’єднання. Це допоможе побудувати більш широку суспільну підтримку для процесу децентралізації в цілому.   

Програма DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. DOBRE проводить відбір на конкурентних та прозорих засадах та надає пряму допомогу 75 об’єднаним територіальним громадам в цих областях. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та DOBRE проводть відбір партнерських об’єднаних громад чергами по 25 за один раунд, ґрунтуючись на погоджених критеріях. Демонстрація досягнень та прогрес ОТГ-учасниць дозволить DOBRE сприяти імплементації децентралізації на національному рівні.

DOBRE має дві основних цілі: (1) підтримка доброї практики місцевого самоврядування в ОТГ; та (2) допомога громадянам та громадянському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.

Глобал Комьюнітіз, міжнародна неурядова організація з великим досвідом покращення місцевого врядування та розвитку громад в багатьох країнах світу, керуватиме Консорціумом DOBRE, що складається з місцевих та зарубіжних партнерів:

 • SocialBoost: поширюватиме інноваційні ІТ-рішення, що ґрунтуються на попиті, для інклюзивного та колегіального місцевого самоврядування.
 • Український Кризовий Медіа Центр (УКМЦ): проводитиме активну стратегічну комунікацію, націлену на обізнаність громадськості про переваги децентралізації, навчатиме учасників ефективних комунікаціям та максимізуватиме поширення результатів, досягнутих ОТГ та програмою DOBRE.
 • Фундація Підтримки Місцевої Демократії, Польща (FSLD): привнесе технічні експертні ресурси в стратегічне планування, надання послуг та колегіальне бюджетування з використанням польського досвіду децентралізації, але адаптованого для України.
 • Малопольска Школа Державного Управління при Краківському Університеті Економіки (MSAP/UEK): покращить можливості для освітнього та професійного розвитку в державному управлінні.
 • Національний Демократичний Інститут (NDI): підвищуватиме гендерну рівність та сприятиме розширенню прав і можливостей для жінок. Також забезпечить експертними ресурсами в розробці та аналізі кількісних та якісних досліджень.

Програмна діяльність:

Покращене стратегічне планування: Після відбору, кожна ОТГ проведе зустрічі з ключовими учасниками з метою інклюзивного стратегічного планування. ОТГ розроблять або оновлять плани з залученням громади, котрі визначать поточний стан справ, основні виклики і проблеми для громади, та окреслять стратегію їх подолання. Результат цього процесу буде різним для кожної ОТГ, що сприятиме індивідуальному підходу в наданні допомоги, ґрунтуючись на виявлених потребах ОТГ та її членів на термін роботи програми.

Місцевий економічний розвиток (МЕР): Завдяки стратегічному плануванню кожна ОТГ визначить потреби в розвитку та створить плани для короткострокових (1-3 роки) та середньострокових (3-5 років) рішень. В них будуть враховані місцеві ресурси, існуючі галузі економіки, потенційні партнерства та визначені пріоритетні напрямки інвестицій, державно-приватного партнерства та залучення громади для підвищення виробництва та добробуту. За підтримки Глобал Комьюнітіз ОТГ створять проекти місцевого економічного розвитку (МЕР) та спрямують кошти DOBRE на їх імплементацію.

Проектний фонд МЕР: Цей спеціальний фонд фінансуватиме проекти МЕР, визначені громадами. Такі проекти можуть включати нові сільськогосподарські підприємства, що об’єднують місцевих виробників в регіональну постачальну мережу, проекти місцевої транспортної інфраструктури або плани оренди, щоб ОТГ отримувала дохід від оренди земель громади, що не використовуються. Проекти остаточно залежатимуть від місцевих пріоритетів та ресурсів, обраних кожною ОТГ.

Покращення комунальних послуг: кожна ОТГ оцінить свою спроможність надавати послуги та їхню ефективність, та визначить свої пріоритети в послугах, ґрунтуючись на місцевому контексті та потребах громадян. ОТГ, котрі будуть партнерами DOBRE, на інклюзивних засадах розроблять плани покращення надання послуг (ППНП), в котрих визначатимуться чіткі індикатори ефективності цільової послуги та окреслюватимуться конкретні кроки імплементації для досягнення стандартів та покращення послуг.

Фонд ППНП: DOBRE надасть фінансування ОТГ для досягнення відчутних покращень в комунальних послугах. ОТГ виділять адекватні кошти зі своїх бюджетів. DOBRE також допоможе ОТГ більш ефективно використовувати ресурси для покращення послуг та розвивати спроможність претендувати на кошти з Фонду Регіонального Розвитку. Наприклад, Фонд ППНП міг би допомогти придбати нові контейнери для сміття та сміттєвози для вивозу твердих побутових відходів. Для покращення місцевого водопостачання фонд міг би закупити нові труби для покращення водоочищення та транспортування. Або DOBRE могла би придбати нову комп’ютерну систему для Центру Надання Адміністративних Послуг та/або модернізації обліку та системи видачі дозволів.

Фонд Інфраструктури: Кожна партнерська ОТГ може також скористатися спеціальним фондом для інфраструктурних проектів. Це може сприяти імплементації планів покращення комунальних послуг, впровадженню проектів МЕК або задоволенню інших потреб громади, котрі визначені як пріоритетні в ході процесу оцінки DOBRE або стратегічного планування.

Фонд міжмуніципального співробітництва: DOBRE також створить Фонд міжмуніципальних послуг для заохочення більш тісної міжмуніципальної взаємодії. Доступ до коштів фонду забезпечуватиметься на конкурентних засадах. DOBRE розпочне конкурс не раніше, ніж будуть відібрані всі 75 партнерські ОТГ, і кожна ОТГ завершить стратегічне планування, написання операційного плану МЕК та першого ППНП.

Фонд заохочувальних грантів: DOBRE створить орієнтири для кожної партнерської ОТГ після відбору та моніторингу їх прогресу на протязі терміну програми. В Роки 4 та 5 DOBRE надасть спеціальні гранти тим ОТГ, котрі продемонструють найбільші покращення.

Покращена робота місцевих органів самоврядування: Грунтуючись на стратегічному плані кожної ОТГ, DOBRE надасть одну цільову технічну допомогу для забезпечення посадовців інструментами та навичками, котрі вони потребують для покращення роботи ОТГ. Ці потреби можуть стосуватись широкого кола питань, наприклад, розвиток компетенцій конкретного персоналу, покращення роботи ради, управління людськими ресурсами, покращення систем надання дозволів, планування та управління, зв’язки з громадськістю та інформаційна кампанія, технологічні рішення, або інклюзивні процеси для інтеграції потреб уразливих членів громади (інвалідів, переселенців, жінок, людей похилого віку).

Бюджетування та управління фінансами: DOBRE допоможе ОТГ розробити кращу практику бюджетування та управління фінансами для побудови довіри з боку громадян. Ця робота почнеться з всебічної оцінки дійсних систем та практик для виявлення будь-яких недоліків, браку, вузьких місць та потреб у компетенціях. Це забезпечить довгострокову дорожню карту покращень. DOBRE також допоможе ОТГ створити більше власних джерел надходжень для створення міцних засад функціонування ОТГ.

Покращення в залученні громадян: DOBRE допоможе ОТГ інтегрувати різні механізми забезпечення участі громадян в прийнятті рішень та інших аспектах функціонування ОТГ. DOBRE також допоможе громаді краще захищати свої інтереси та формувати партнерства з іншими ОТГ, на противагу суперницьким відносинам. DOBRE заохочуватиме інноваційні методи покращення участі, зокрема, завдяки ІТ-рішенням.

Місцеві ради молоді (МРМ): DOBRE створить МРМ в кожній партнерській ОТГ. Спеціальний набір інструментів забезпечить практичними рекомендаціями у створенні та налагодженні роботи МРМ. Подібно до Ради ОТГ, МРМ можуть взаємодіяти з групами та членами громади та чути їхні побоювання та пріоритети. У подальшому вони можуть посилювати цей голос у взаємодії з офіційними структурами на постійних засадах та презентувати потреби та думки молоді. DOBRE проведе навчання та забезпечить наставництво над ними протягом терміну програми.

Моніторинг: DOBRE працюватиме над різними механізмами анти-корупції, прозорості та моніторингу для посилення довіри між ОТГ та її громадянами, включаючи нові технології для інноваційних рішень, що скоротять час відгуку. DOBRE приділятиме особливу увагу імплементації проектів, закупівлям та питанням бюджету ОТГ взагалі.

Гранти рівня громади: DOBRE надаватиме невеликі гранти кожній ОТГ для стимулювання активності, націленої на підвищення рівня залученості громадян та нагляду за місцевим самоврядуванням. Передбачені спеціальні кошти для кожної МРМ для створення інтересу та ентузіазму до молодіжних заходів, а також для задоволення нагальних потреб молоді громади. Залишок коштів DOBRE розподілить на конкурентних засадах в кожній ОТГ серед організацій громадянського суспільства/місцевих громадських об’єднань. Заявки можуть стосуватись моніторингу, анти-корупції, захисту інтересів та спеціальних заходів, що сприяють загальній меті DOBRE.

Публічна інформація і комунікація:  DOBRE співпрацюватиме з ОТГ для забезпечення кращої системи інформування громадян щодо діяльності громад, планів та результатів. Громадяни тільки тоді можуть підтримувати звітність місцевих органів самоврядування, коли вони обізнані про дії та плани громади. DOBRE також допоможе поширювати досвід ОТГ серед інших громад для заохочення нових об’єднань. DOBRE також працюватиме з місцевими ЗМІ для покращення якості висвітлення питань децентралізації та місцевого самоврядування.  

Ключові етапи першого півріччя програми.

 • Відбір перших 25 ОТГ – вересень-жовтень, 2016 р.
  • Оголошення конкурсного відбору – 5 вересня,
  • Кінцевий термін подачі заявок – 5 жовтня,
  • Відбір ОТГ – до 30 жовтня.
 • Підписання Меморандумів про співпрацю з DOBRE – жовтень-листопад, 2016 р.
 • Перегляд і/чи розроблення стратегічних планів розвитку ОТГ, визначення пріоритетів – листопад-грудень, 2016 р.
 • Навчання ОТГ і ОГС – січень-березень 2017 р.
 • Відбір другої черги ОТГ – квітень 2017 р.
 • Початок розроблення проектів і планів МЕР – травень 2017 р.

Вплив Програми

DOBRE посилюватиме місцеве самоврядування, поглиблюватиме демократію, побудує процвітання та сприятиме стабільності. DOBRE побудує міцніші громади завдяки розвитку ОТГ, який ґрунтується на внутрішніх потребах громади та співпраці громадян зі своїм місцевим врядуванням для покращення життя. Партнерства між громадянським суспільством, приватним сектором та урядом призведуть до відчутних результатів, створюючи нові економічні можливості та покращуючи управління місцевими послугами. Досягнення цієї моделі врядування створять приклад для інших громад України, та поширять актуальність і вплив децентралізації.

Для вимірювання цих та інших результатів DOBRE, та оцінки діяльності і реальних покращень партнерських ОТГ, DOBRE проведе оцінку низки конкретних показників, серед яких:

 • Більший рівень задоволення громадян послугами;
 • Продемонстроване покращення якості послуг;
 • Більший доступ громадян до інформації;
 • Покращена прозорість в операціях та процесах ОТГ;
 • Збільшення доходів з власних джерел;
 • Більша участь громадян в прийнятті рішень ОТГ та іншій діяльності;
 • Запроваджені в ОТГ інструменти електронного врядування;
 • Вищий рівень довіри до ОТГ та впевненості громадян в її діяльності;
 • Підтримка реформи децентралізації.

DOBRE також розробить індекс для оцінки роботи ОТГ за кількома функціями, в котрих можна буде бачити рейтинг громад і відслідковувати прогрес в часовому вимірі.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь