Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Положення про службу у справах дітей

Дата: 04.12.2023 11:37
Кількість переглядів: 166

                    Фото без опису

Положення про службу у справах дітей                  

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення  селищної ради

                                                                        від 23.02.2022 року №1113/18-2022

         

                                                                             

 

ПОЛОЖЕННЯ
          про службу у справах дітей
Скала-Подільської  селищної ради
      
 
          І. Загальні положення

 

     1. Служба у справах дітей   селищної ради (далі-служба) утворюється селищною радою та є підзвітною, підконтрольною  та підпорядкованою селищній раді та селищному голові.
 

     2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями селищного голови, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

     3. Служба може мати печатку із зображенням Державного герба України, штампи, журнали, бланки та інші форми документів для ведення діловодства згідно функцій та повноважень, які покладені на неї.

 

     ІІ. Основні завдання та повноваження служби 

 

  4.Основними завданнями та повноваженнями служби є:

  1) реалізація на території територіальної громади  державної  політики  з
питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, визначення пріорітетних напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;

 

    2) розроблення і  проведення  самостійно  або  разом  з 
 виконавчим  органом селищної ради ,   підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту
прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

     3)організація і проведення самостійно  або разом з виконавчими органами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення  причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

   4) координація діяльності  органу виконавчого органу селищної ради,
 підприємств, установ та організацій усіх форм  власності, розташованих на території Скала-Подільської територіальної громади  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та
безпритульності, надання їм у межах компетенції практичної, методичної та консультаційної допомоги у цій сфері;

 

   5)розроблення та подання пропозицій до проєктів місцевих програм та планів і прогнозів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод законних інтересів дітей, у тому числі в частині бюджетних асигнувань, на виконання відповідних програм і проведення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

  6)ведення державної статистики  щодо дітей; організація та проведення разом з виконавчим органом селищної ради, установами у сфері соціального захисту дітей заходів із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень; підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів про причини та умови вчинення дітьми правопорушень; вивчення  та поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, дотримання їхніх прав та інтересів; підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності;

  7)проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи з питань, що належать до компетенції служби, зокрема , через засоби масової інформації;

8)вжиття заходів із виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без  батьківського піклування; у разі необхідності забезпечення їхніх потреб;

9) забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про жорстоке поводження з ними або загрожує їхньому життю чи здоров’ю, шляхом:

-невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно із уповноваженим підрозділом територіального органу Національної поліції, який діє у межах своїх повноважень, фахівцем із соціальної роботи або іншим  надавачем соціальних послуг, представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із залученням інших фахівців;

-вжиття у разі необхідності заходів щодо організації  надання дитині необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування;

-підготовка клопотання до органу опіки та піклування про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту загрози її життю та здоров’ю;

10) підготовка за участю виконавчого комітету селищної ради документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

11)підготовка документів та проєктів рішень органу опіки та піклування для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих у пологових будинках, інших закладах охорони здоров’я, дітей, мати яких померла чи місце проживання встановити неможливо, подання таких документів та рішень органам реєстрації актів цивільного стану;

12)підготовка висновків про доцільність(недоцільність) повернення дитини, щодо якої було прийняте рішення про   тимчасове влаштування, до батьків або інших законних представників;

13)збір документів, необхідних для надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підготовка проєктів відповідних рішень органу опіки та піклування;

14)вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України та походять із Скала-Подільської громади;

15) ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які залишились без батьківського піклування, включаючи дітей, розлучених із сім’єю, дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту(далі-діти, розлучені із сім’єю), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких  здійснюється нагляд; потенційних опікунів, піклувальників; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

16) участь у межах компетенції у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих інтересів дітей;

17) забезпечення в межах компетенції ведення єдиного банку даних  засобами ЄІАС «ДІТИ» про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ;

18) вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України з дотриманням пріорітету сімейного виховання, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, у тому числі:

-надання потенційним опікунам, піклувальникам інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-обстеження житлово-побутових умов опікунів, піклувальників;

-участь у заходах, пов’язаних із вибуттям дітей із закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, в яких вони перебували цілодобово, та влаштуванням у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

-збір та подання до служби у справах дітей Чортківської райдержадміністрації документів, які підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дітей, а також документів, необхідних для влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

-консультування громадян, які виявили бажання усиновити дитину, обстеження умов їхнього проживання, організація знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту;

-підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

19) здійснення у межах компетенції контролю за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, у тому числі щодо умов утримання і виховання:

-дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, у тому числі до спеціальних виховних установ;

-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

-дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів;

20) підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях

опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей;

21)розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання відповідних письмових дозволів;

22) проведення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі:

-розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

-прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

-інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть взяти участь, та послуги, яким вони можуть скористатися;

-проведення з батьками, іншими законними представниками дітей профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей,  у тому числі із залученням у   разі необхідності інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції;

-порушення перед органами виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питань про притягнення до відповідальності, згідно із законом, посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з  дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

-взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України» «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

23) забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із законодавством;

24)забезпечення  захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема:

-ведення обліку нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

-складання опису майна дитини –сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за місцем походження такого майна;

-підготовка проєктів рішення органу опіки та піклування за місцем знаходження майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про встановлення опіки над майном; призначення особи, яка буде представляти інтереси дітей вказаної категорії на час здійснення права на спадкування; укладення договору оренди житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності; погодження зняття з реєстрації дітей вказаної категорії;

-вжиття заходів щодо передання житла, яке належить на праві користування дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у власність дитини;

-подання органу опіки та піклування  необхідних документів для взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення  нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього;

-забезпечення контролю за виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету щодо захисту житлових та майнових прав дітей;

25) забезпечення  захисту прав дітей при вивченні правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке  або право користування яким вони мають, шляхом:

-надання консультацій фізичним особам з питань підготовки необхідних документів щодо вчинення відповідних правочинів;

-перевірка документів, поданих на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, з’ясування наявності  чи відсутності обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення  таких правочинів;

-підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про надання чи відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

-подання селищному голові  клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни(піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі не виконують рішення виконавчого комітету селищної ради;

-підготовка для подання до суду письмових висновків органу опіки та піклування щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини;

26) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органів опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

27) підготовка  висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України;

28) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу селищної ради як органу опіки та піклування;

29) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини п’ятої, шостої статті 184(невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188 50(невиконання законних вимог посадових(службових) осіб органу  опіки та піклування), Кодексу України про адміністративні правопорушення;

30) розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчанняд(далі-здобувач освіти), що передбачає:

-отримання від закладу професійної(професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення;

-вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього здобувача освіти(протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення доцільності та можливості  їх усунення;

-у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого відрахування неповнолітнього  здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав дітей подання закладу професійної(професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення  щодо такого відрахування;

31)сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців,  виявлених та території територіальної громади, до місць їхнього постійного проживання та забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення;

32) представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, розлучених із сім’єю, виявлених на території територіальної громади;

33)здійснення контролю за  цільовим використанням аліментів;

34)забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав дитини;

35) розгляд в установленому порядку звернень громадян, зокрема звернень  дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законними представниками обов’язків з  виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

37) виконання інших функцій, покладених на службу відповідно до законодавства.

 

      

 

  ІІІ. Права служби

 

     5. Служба має право:

 

     1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення,
які  є  обов'язковими  для  виконання  місцевими органами виконавчої
влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами,
установами   та  організаціями незалежно від  форм  власності,  посадовими
особами, фізичними особами;

 

     2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та
організацій незалежго  від  форм
и власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих службою рішень;

  3) отримувати  в  установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади ,  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій  незалежно від    форми   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції;   від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні для  виконання  покладених  на неї завдань;

4) звертатися щодо фактів порушення прав та інтересів дітей до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі виявлення таких фактів;

     5 ) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності- умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

6) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, брати участь  у розгляді судами справ щодо захисту їхніх прав та інтересів;

7) запрошувати   для   бесіди    батьків, інших законних представників дітей  з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,  бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до
усунення таких причин;

  8) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою, Нацсоцслужбою ;

  9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

10) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами, громадськими об’єднаннями і  благодійними організаціями з питань, які належать до компетенції служби;

11) скликати в установленному  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

12) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, інших законних представників,  розглядати  їхні  звернення    з питань, що належать до компетенції служби;

 

13)визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей;

14) відвідувати дітей, які перебувають в службі на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем  їх проживання, навчання і роботи; вживати заходи щодо соціального захисту дітей;

15) проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою контролю за цільовим використанням коштів;

    

ІV. Організація роботи служби

 

     6. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з  місцевими органами виконавчої влади,  органами    місцевого    самоврядування, старостами,
підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форми  власності,
 громадськими об'єднаннями громадян, благодійними організаціями та фізичними особами; 

     7. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

     8. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади згідно з розпорядженням селищного голови;

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, персонально відповідає за виконання визначених для неї завдань;

2) може видавати у межах своєї компетенції накази, організовувати   та контролювати їх виконання;

3) планує роботу служби і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

4) організовує і контролює  виконання розпоряджень селищного  голови, розпоряджень голів районної та обласної  державних адміністрацій, наказів районної та обласної служб у справах дітей;

5) затверджує функціональні обов’язки працівників служби, визначає завдання працівникам служби і розподіляє між ними обов’язки;

6) подає на затвердження селищному голові кошторис і штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати працівників служби;

7) аналізує показники роботи служб, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

10. Якщо  в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у територіальній громаді, у такій службі для виконання функцій щодо забезпечення їх влаштування у різні форми виховання утворюється окремий  підрозділ або в штатному розписі служби передбачається окрема посада;

11.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватись наукові та координаційні ради та комісії.

12.Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. Штатний розпис служби затверджується селищним головою у межах структури та граничної чисельності служби. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується рішенням селищної ради.

 

Селищний голова                                                       Ігор ЛОБОДА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь