Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Порядок обчислення стажу державної служби

Дата: 31.01.2018 23:20
Кількість переглядів: 554

Фото без опису 

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                             від 3 травня 1994 р. N 283
 

                             ПОРЯДОК
                обчислення стажу державної служби
 
 

     1. Цим  Порядком  визначаються посади і органи,  час роботи в
яких зараховуються до стажу державної служби.
 

     2. До стажу державної служби зараховується робота (служба):
 

     на посадах   державних   службовців   у   державних  органах,
передбачених  у  статті  25  Закону  України "Про державну службу"
3723-12  ),  а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів
України до відповідної категорії посад державних службовців;
 

     на посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів  в апараті
органів  прокуратури,  судів,  нотаріату,  дипломатичної   служби,
митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, розвідувальних
органів,    інших   органів   управління   військових   формувань,
Держспецзв'язку,   Адміністрації   Держспецтрансслужби,  державної
податкової  та  контрольно-ревізійної служби, Держфінінспекції, її
територіальних  органів;  {  Абзац  третій  пункту  2  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  726  (  726-2006-п ) від
25.05.2006,  N  1658  (  1658-2006-п  )  від  29.11.2006,  N  1700
1700-2006-п  )  від  08.12.2006,  N  968  (  968-2011-п  )  від
07.09.2011 }
 

     на посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів  державних
органів колишніх УРСР та інших республік,  а також колишнього СРСР
згідно з додатком;
 

     на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб,
яким присвоєно персональні звання;
 

     на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах,  що
згідно з чинним  законодавством  здійснюють  державний  нагляд  за
охороною праці;
 

     на   посадах  спеціалістів  Державної  кримінально-виконавчої
служби  (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи
кримінально-виконавчої інспекції), які не мають спеціальних звань;
{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  878
878-94-п  )  від  28.12.94;  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановами  КМ  N  428  (  428-2001-п  )  від  06.05.2001,  N 689
689-2004-п  )  від  26.05.2004,  N  1074  (  1074-2006-п  ) від
01.08.2006 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів  апарату
Національного  банку  України,  Республіканського  банку    Криму,
управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь
Національного  банку України; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 264 ( 264-95-п ) від 10.04.95 }
 

     на  посадах  керівних  працівників   і   спеціалістів   Фонду
соціального захисту інвалідів; { Пункт 2 доповнено абзацом  згідно
з Постановою КМ N 651 ( 651-95-п ) від 14.08.95 }
 

     на  посадах керівних  працівників  і  спеціалістів  державних
архівів областей та їх філіалів, державних архівів  міст  Києва  і
Севастополя; { Пункт  2 доповнено абзацом згідно з  Постановою  КМ
N 1550 ( 1550-96-п ) від 25.12.96 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів Державної
інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України;

{ Пункт  2  доповнено  абзацом   згідно  з  Постановою   КМ  N 861
( 861-97-п ) від 08.08.97 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і спеціалістів Державного
архіву  при  Раді  міністрів Автономної Республіки Крим; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 259 (  259-98-п  )  від
02.03.98 }
 

     на  посадах в органах  місцевого самоврядування, передбачених
у  статті  14  Закону  України  "Про  службу  в  органах місцевого
самоврядування"  (  2493-14  ),  а  також  на  інших  посадах,  не
зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до
відповідної  категорії  посад  в органах місцевого самоврядування;
{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1435
( 1435-2001-п ) від 26.10.2001 }
 

     на посадах  керівних  працівників і спеціалістів Української
державної насіннєвої  інспекції,  Державної  насіннєвої  інспекції
Автономної   Республіки   Крим,   обласних,   районних,   міських,
міжрайонних державних насіннєвих інспекцій,  Української державної
помологічно-ампелографічної   інспекції,   Української   державної
лісонасіннєвої  інспекції,  державних   зональних   лісонасіннєвих
інспекцій,  Української державної квітково-декоративної насіннєвої
інспекції,  яким  надано  повноваження  головних   або   державних
інспекторів з насінництва та розсадництва, з дня набрання чинності
Законом України "Про насіння і садивний матеріал"   ( 411-15 )  (з
28  січня  2003  року);  {  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно з
Постановою КМ N 2 ( 2-2005-п ) від 06.01.2005 }
 

     на посадах   Головного  державного  інспектора  з  карантину
рослин України,  головних державних інспекторів з карантину рослин
Республіки Крим,  області і міста Києва,  їх заступників,  а також
головних,  провідних спеціалістів та спеціалістів  всіх  категорій
прикордонних  обласних,  обласної,  міської  інспекції з карантину
рослин,  завідуючих прикордонними пунктами з  карантину  рослин  в
морських,   річкових   портах   (на   пристанях),  на  відповідних
залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах або шосейних
шляхах,  які  за  посадою  є  одночасно  державними інспекторами з
карантину рослин відповідної території або пункту,  з дня набрання
чинності Законом  України  від  30  червня  1993  р.  N   3348-XII
( 3348-12 )   "Про  карантин  рослин"  (з  24 серпня 1993 р.);  на
посадах Головного державного інспектора з карантину  рослин  міста
Севастополя,  його  заступників,  спеціалістів  Державної служби з
карантину  рослин  України,  які  є  державними   інспекторами   з
карантину рослин,   з   дня   набрання  чинності  Законом  України
від 3 квітня 2003 р.  N 674-IV ( 674-15 ) "Про  внесення  змін  до
Закону України "Про карантин рослин" (з 1 січня 2004 року);

{  Пункт  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  552
552-2005-п  )  від  12.07.2005;  абзац п'ятнадцятий пункту 2 із
змінами,  внесеними  згідно  з Постанова Кабінет Міністрів України
N 1076 ( 1076-2006-п ) від 01.08.2006 }
 

     на  посадах   за   квотою   України  у  Виконавчому  комітеті
Співдружності   Незалежних   Держав   та    посаді    Повноважного
представника   України   в   Комісії   з  економічних  питань  при
Економічній  раді  Співдружності  Незалежних  Держав;  {  Пункт  2
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 829 ( 829-2006-п ) від
15.06.2006 }
 

     на посадах начальника Головної  державної  інспекції  захисту
рослин  -  Головного державного інспектора захисту рослин України,
заступників начальника  Головної   державної   інспекції   захисту
рослин -   заступників  Головного  державного  інспектора  захисту
рослин України,  начальників державних інспекцій захисту рослин  -
головних   державних   інспекторів   захисту   рослин   Автономної
Республіки  Крим,  областей,  районів,   заступників   начальників
державних   інспекцій   захисту   рослин  -  заступників  головних
державних інспекторів захисту рослин Автономної  Республіки  Крим,
областей,  районів,  всіх  спеціалістів  -  державних  інспекторів
захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів з дня
набрання чинності  Законом України від 14 вересня 2006 р.  N 141-V
( 141-16 ) "Про внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
запобігання     використанню    фальсифікованих    пестицидів    і
агрохімікатів" (з 4 жовтня 2006 року); { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 4 ( 4-2007-п ) від 10.01.2007 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів Державної
інспекції   з  контролю  якості  лікарських  засобів  Міністерства
охорони   здоров'я   та  державних  інспекцій  з  контролю  якості
лікарських  засобів  в областях, містах Києві та Севастополі з дня
набрання   чинності   Законом   України   "Про  лікарські  засоби"
( 123/96-ВР ) (з 17 травня 1996 року); { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 837 ( 837-2008-п ) від 10.09.2008 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів Державної
інспекції   з  контролю  якості  лікарських  засобів  Міністерства
охорони   здоров'я   та  державних  інспекцій  з  контролю  якості
лікарських  засобів  в  Автономній  республіці Крим, областях, мм.
Києві  та Севастополі з дня набрання чинності Законом України "Про
лікарські  засоби"  (  123/96-ВР ) (з 7 травня 1996 р.). { Пункт 2
доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1121 ( 1121-2008-п )
від 20.12.2008 }
 

     3. До стажу державної служби включається також:
 

     період, коли державний  службовець  не  працював  з  поважних
причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
 

     час відпустки по догляду за дитиною до  досягнення  нею  віку
трьох   років,   а   у  виняткових  випадках,  якщо  за  медичними
показаннями дитині потрібний домашній догляд,  - період додаткової
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку,  але не більше ніж до досягнення дитиною  віку
шести років;
 

     час підвищення кваліфікації з відривом від  роботи,  якщо  до
направлення   на  підвищення  кваліфікації  працівник  працював  у
державному органі;
 

     час  військової  служби  у Збройних Силах та інших військових
формуваннях;  {  Абзац  п'ятий  пункту  3  в редакції Постанови КМ
N 2044 ( 2044-99-п ) від 05.11.99 }
 

     у  трикратному  розмірі  час проходження військовослужбовцями
військової   служби,   протягом   якого   особа   брала  участь  в
антитерористичній операції в особливий період; { Пункт 3 доповнено
новим  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ N 562 ( 562-2014-п ) від
22.10.2014 }
 

     час  проходження  служби  в  Державній кримінально-виконавчій
службі;  { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
 

     час роботи:
 

     за кордоном на посадах керівних працівників і спеціалістів за
направленням  державних  органів,  якщо  до  направлення за кордон
працівник  працював у таких органах і протягом трьох місяців після
повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштувався
на  роботу  в  державний  орган;  {  Абзац  пункту  3  із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1192  ( 1192-2009-п ) від
11.11.2009 }
 

     на посадах керівних  працівників  і  спеціалістів  в  апараті
організацій,  створених  на  базі  ліквідованих міністерств,  яким
делеговано функції управління майном  організацій  і  підприємств,
заснованих на загальнодержавній власності;
 

     в організаціях,  передбачених  абзацом  четвертим  пункту   3
Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п );
 

     на посадах  керівних  працівників і спеціалістів у Державному
центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості;
 

     на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2  цього
Порядку і додатку до нього, якщо при  просуванні  по  службі  вони
зайняли посади державних службовців; { Пункт 3  доповнено  абзацом
згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-94-п ) від 10.11.94 }
 

     час  навчання  в  аспірантурі  або  докторантурі Національної
Академії державного управління при Президентові України з відривом
від  роботи,  якщо  до  вступу  до  аспірантури  або  докторантури
аспірант  чи  докторант  перебував  на  державній  службі  і після
закінчення  навчання  повернувся  на  державну  службу;  { Пункт 3
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 1490 ( 1490-96-п ) від
11.12.96;  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 816
( 816-2009-п ) від 05.08.2009 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів Державної
інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України; { Пункт
3    доповнено    абзацом   згідно   з   Постановою   КМ     N 861
( 861-97-п ) від 08.08.97 }
 

     на  посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів
державних   підприємств,  установ,  організацій,  голови,  першого
заступника    та    заступника   голови   правління   Українського
національного  фонду  "Взаєморозуміння  і примирення" при Кабінеті
Міністрів  України, якщо безпосередньо з цих посад вони призначені
(обрані)   на  посади  державних  службовців  першої  -  четвертої
категорій;  {  Пункт  3  доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ
N  1040 ( 1040-97-п ) від 19.09.97; із змінами, внесеними згідно з
Постановами   КМ   N  638  (  638-99-п  )  від  20.04.99,  N  1267
1267-99-п  )  від  14.07.99;  в  редакції  Постанови  КМ N 1113
1113-2000-п  )  від  12.07.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 57 ( 57-2009-п ) від 04.02.2009 }
 

     стаж   наукової   роботи,   набутий  в  державних  установах,
організаціях,  закладах  на  посадах,  визначених  переліком посад
наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,  установ,
організацій, вищих  навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на  призначення  пенсії  та  виплату
грошової  допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України  "Про   наукову   і  науково-технічну   діяльність"
( 1977-12  ),  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня  2004  р.  N  257  (  257-2004-п  ),  незалежно  від
наявності  перерв  у  роботі; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою  КМ  N  1267  (  1267-99-п  )  від 14.07.99; в редакції
Постанови  КМ  N  1113 ( 1113-2000-п ) від 12.07.2000, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1571  ( 1571-2001-п ) від
22.11.2001,  в  редакції  Постанов  КМ  N  85  (  85-2003-п ) від
18.01.2003, N  258 (  258-2004-п ) від 04.03.2004 }
 

     на  посадах  керівних працівників і спеціалістів Національної
комісії регулювання електроенергетики України та її територіальних
представництв;  { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 848 ( 848-2000-п ) від 29.05.2000 }
 

     стаж  роботи  журналіста  в  державних  і комунальних засобах
масової  інформації,  обчислений  відповідно до Порядку обчислення
стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років
і  призначення  пенсій журналістам державних і комунальних засобів
масової   інформації   та   державних   інформаційних    агентств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня
1999 р.  N 377 ( 377-99-п ) (Офіційний  вісник  України,  1999 р.,
N  11,  ст.  430;  2001  р.,  N 39, ст. 1760); { Пункт 3 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  681  (  681-2002-п  )  від
21.05.2002 }
 

     час  навчання  в  Національній академії державного управління
при Президентові України  за  денною  формою,  якщо  до  вступу  в
Академію  випускник  перебував  на  державній  службі або службі в
органах  місцевого  самоврядування  і  після  закінчення  навчання
повернувся   на   державну  службу,  службу  в  органах  місцевого
самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії
з  відривом  від  роботи;  {  Пункт  3  доповнено абзацом згідно з
Постановою  КМ  N  468  (  468-2004-п ) від 14.04.2004 - Постанова
втратила  чинність  на  підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п )
від 01.04.2013 }
 

     на  посадах  керівних  працівників  і  спеціалістів державних
лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового господарства  та
державних лісогосподарських об'єднань Державного комітету лісового
господарства;  {  Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 43 ( 43-2005-п ) від 15.01.2005 }
 

     час  військової або державної служби в розвідувальних органах
України після повернення в установленому законодавством порядку до
органів  державної влади, час роботи в яких зараховується до стажу
державної  служби; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 

     час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб,
яким   присвоєно   встановлені  законодавством  спеціальні  звання
міліції,  в  органах  внутрішніх  справ, що входили або входять до
структури  Міністерства  внутрішніх  справ;  {  Пункт  3 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  804  (  804-2006-п  )  від
07.06.2006;  в  редакції  Постанови  КМ  N  36  (  36-2007-п ) від
24.01.2007 }
 

     час  служби  на  посадах  рядового і начальницького складу та
військової  служби  в Держспецзв'язку; { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно  з  Постановою  КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006; в
редакції Постанови КМ N 635 ( 635-2014-п ) від 19.11.2014 }
 

     час  служби на посадах рядового і начальницького складу осіб,
яким  присвоєно  встановлені  законодавством   спеціальні   звання
внутрішньої  служби  або  служби  цивільного захисту,  в органах і
підрозділах,  що  входили  або  входять  до структури Міністерства
надзвичайних  ситуацій,  ДСНС  та  Державної інспекції техногенної
безпеки;  { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 981
981-2008-п  )  від  05.11.2008;  із змінами, внесеними згідно з
Постановами  КМ  N  978  (  978-2012-п  )  від  24.10.2012,  N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
 

     час  роботи  на посадах керівних працівників і спеціалістів у
виконавчих  органах  асоціацій  органів  місцевого самоврядування,
якщо до цього працівник перебував на державній службі або службі в
органах  місцевого  самоврядування  і  після  закінчення  роботи у
зазначених органах повернувся на державну службу, службу в органах
місцевого  самоврядування;  {  Пункт  3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 730 ( 730-2009-п ) від 17.07.2009 }
 

     час  служби  на  посадах  начальницького  складу  в Державній
фельд'єгерській  службі.  {  Пункт  3  доповнено  абзацом згідно з
Постановою КМ N 4 ( 4-2010-п ) від 06.01.2010 }
 

     4. Документом для визначення стажу державної служби є трудова
книжка та інші документи,  які відповідно до чинного законодавства
підтверджують стаж роботи.  Скарги,  пов'язані з визначенням стажу
роботи   державних   службовців,  розглядаються  згідно  з  чинним
законодавством.
 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь