Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Перелік типових питань щодо призначення на посади та звільнення з посад (дострокового припинення повноважень) посадових осіб місцевих рад.

Дата: 31.01.2018 23:59
Кількість переглядів: 3735

Фото без опису

 Юристи відділу надають перелік типових питань щодо призначення на посади та звільнення з посад (дострокового припинення повноважень) посадових осіб місцевих рад

  - Перелік типових питань щодо призначення на посади та звільнення з посад (дострокового припинення повноважень) посадових осіб місцевих рад

 

Роз’яснення з питань, пов’язаних з припиненням повноважень

сільських, селищних та міських голів, а також секретарів

Питання: Якщо голова ради достроково припиняє повноваження на вимогу депутатського корпусу і досяг пенсійного віку, чи виплачується у даному випадку грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію.

Відповідь: Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

Обов’язковою умовою для виплати вказаної допомоги є звільнення посадової особи з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування.

      Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.

Статтею 79 цього Закону визначено, що повноваження сільського,

селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

      Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Враховуючи викладене, оскільки звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію визначається як підстава щодо припинення трудового договору, голова ради матиме право на виплату грошової допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за умов наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, звільненні відповідно до пункту 1 частини першої статті 79 та у його заяві про складання повноважень буде зазначено «у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування».

Інші підстави дострокового припинення повноважень голови ради не дають права на виплату зазначеної грошової допомоги.

 

Питання:     Чи зберігається за секретарем ради, звільненим із органу місцевого самоврядування у зв’язку з припиненням повноважень, попередня робота?

Відповідь.    Статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено, що у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував

(займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір;

цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на

роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі,

після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а

 за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або,

 за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Отже, секретарю ради, який є депутатом відповідної ради, після

припинення повноважень, але не пізніше як через три місяці, надається

попередня робота (посада).

 

Питання.     Який порядок звільнення осіб, що обіймають виборні посади в органі місцевого самоврядування за власним бажанням.

Відповідь.

Звільнення  сільського, селищного, міського голови

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.

Пунктом 1 частини першої статті 79 цього Закону визначено, що

повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються

достроково припиненими у разі його звернення з особистою заявою до

відповідної ради про складення ним повноважень голови.

Відповідно до пункту 1 частини сьомої цієї статті повноваження

сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а

відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою

 рішення, яким береться до відома зазначений факт.

            У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови з цієї підстави у його трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, пункт 1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради його дата і номер та порядковий номер запису.

Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі дострокового припинення повноважень секретаря сільської, селищної, міської ради у зв’язку з поданою заявою за власним бажанням у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, частина п’ята статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати, рішення сесії ради, його дати і номера, порядкового номеру запису.

Інші посадові особи місцевого самоврядування, які займають виборі посади, звільняються за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю.

 

Питання:     Який порядок звільнення осіб, що обіймають виборні посади в органі місцевого самоврядування у зв’язку з закінченням повноважень?

Відповідь.

      Звільнення  сільського, селищного, міського голови

Згідно із статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах.

            У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, частина перша статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, частина перша статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

 

Звільнення заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» після закінчення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Повноваження заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету закінчуються після сформування нового складу виконавчого комітету.

У разі звільнення заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у зв’язку із закінченням строку повноважень у їх трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, частина перша статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер, порядковий номер запису.

 

Питання.     Чи має звільнятися з посади заступник міського голови у зв’язку з закінченням строку повноважень ради.

Відповідь. Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органом сільської, селищної, міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.            Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 утворення  виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад.

            Враховуючи викладене, звільнення особи з посади заступника міського голови у зв’язку з закінченням строку повноважень може мати місце у разі сформування нового складу виконавчого комітету, в якому зазначена особа не затверджена.

 

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування

Запитання: Прийняття на службу осіб за строковим договором (контрактом) на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування

Відповідь: На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово-відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.

 

Запитання:Чи має право орган місцевого самоврядування прийняти по трудовій угоді (недержавна служба) на роботу працівника на період, коли об'явлена вакансія (конкурс - 1 місяць): 1. на тимчасово вивільнену посаду (на період декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку); 2. на постійно вивільнену посаду.

Відповідь: Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування. Прийняття на вакантні посади керівників відділів, управлінь, спеціалістів місцевих рад здійснюється шляхом призначення відповідно міським, селищним, сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. На період відсутності основного працівника у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років, на займану ним посаду може бути прийнята інша особа шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

Запитання: Чи можна встановлювати посадовій особі місцевого самоврядування режим роботи з неповним робочим днем?

Відповідь: Так, можна, оскільки на державних службовців поширюється діюче законодавство про працю в частині, що не суперечить Закону України "Про державну службу". За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

 

Запитання: Чи можна встановлювати посадовій особі місцевого самоврядування 0.5 посадового окладу за неповний робочий день?

Відповідь: Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування визначається відповідно до законодавства про працю України з рахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

            У випадках, передбачених ст. 56 КЗпП України, за угодою між працівником і керівником може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Чиним законодавством не передбачено становлення для посадових осіб органів місцевого самоврядування 0.5 посадового окладу.

 

Запитання:Чи можна встановлювати у штаті виконавчого комітету сільських і селищних рад 0.5 шатної одиниці спеціаліста – землевпорядника? Чи можна працювати у двох сільрадах водночас на посаді землевпорядника по 0.5 ставки в кожній? Якщо так, то які записи має бути внесено в трудову книжу?

Відповідь: Згідно зі ст. 1 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній засадах діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування і має відповідні посадові повноваження. Посадова особа місцевого самоврядування має право на оплату праці залежно від посади, яку він обіймає, рангу, який їй присвоєно, та стажу роботи.

Статтею 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та ст. 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією” встановлено обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження. Ці обмеження зумовлено особливостями служби в органах місцевого самоврядування, і вони мають сприяти забезпеченню ефективної діяльності з виконання повноважень посадових осіб місцевого самоврядування, запобіганню можливим зловживанням становищем, створенню умов для незалежної професійної діяльності.

Серед цих обмежень є заборона посадової особи місцевого самоврядування виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики).

Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

У випадках, передбачених ст. 56 КЗпП України, за угодою між працівником і керівником може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь - яких обмежень обсягу трудових прав працівника. Чинним законодавством України не передбачено становлення для посадових осіб органів місцевого самоврядування 0.5 посадового окладу.

 

Запитання:Чи має право посадова особа місцевого самоврядування займатись педагогічною діяльністю в робочий час?

Відповідь: Прикінцевими і перехідними положеннями Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено, що дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування. Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", згідно з яким державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права займатись підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Перелік робіт, які не є сумісництвом, передбачені додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43. Відповідно до пункту 3 і 12 додатку до цього Положення не є сумісництвом, зокрема, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, виконання якої допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

 

Запитання: Яким чином привести у відповідність до законодавства наказ про присвоєння рангу державного службовця, якщо ранг було присвоєно з порушенням законодавства?

Відповідь: Відповідно до Положення про ранги державних службовців ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої-сьомої категорій присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів. Згідно з пунктом 10 цього Положення присвоєння та зміна рангу оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться запис у трудовій книжці. У разі виявлення невідповідності присвоєного рангу державного службовця категорії займаної посади, орган, який невірно присвоїв ранг, а у разі його ліквідації - правонаступник, або орган, у якому в даний час працює держаний службовець, має видати наказ про приведення рангу у відповідність до законодавства, тобто змінити невірно присвоєний ранг на ранг у межах відповідної категорії посад.

 

Запитання:Хто має право позбавити присвоєного рангу посадову особу органу місцевого самоврядування та утримувати кошти із заробітної плати за неправильно присвоєний ранг?

Відповідь: Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» затвердженого наказом Головдержслужби від 31 березня 2006 року № 106 в розділі 3 пункт14 передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду. У разі виявлення порушень Закону при присвоєнні рангів, вони мають бути усунені рішенням сесії відповідної ради або розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

 

Запитання: Які особливості виплати грошової допомоги в розмірі 10 посадових окладів посадовим особам місцевого самоврядування.

Відповідь: Така допомога виплачується особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, не менше 10 років. Тобто йдеться не про стаж служби, обчислений відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до категорій посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. Наприклад, періоди роботи на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ і організацій (за певних умов); у партійних, профспілкових та комсомольських організаціях; наукова робота та військова служба зараховуються до стажу служби в органах місцевого самоврядування, але до стажу роботи, який дає право на одержання 10 посадових окладів, не включається.

           

Запитання:Чи має право посадова осба місцевого самоврядування на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів, якщо вона не була йому вчасно виплачена?

Відповідь: Так, оскільки чинне трудове законодавство України поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Якщо посадовій особі не була виплачена вчасно грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів, вона повинна бути виплачена адміністрацією за вимогою працівника. Враховуючи, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються норми чинного трудового законодавства в частині, що не суперечить Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і при порушенні законодавства про оплату праці (стаття 233 Кодексу законів про працю України) працівник має право звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком, у разі виникнення спору між адміністрацією і працівником, питання вирішується в судовому порядку.

 

Запитання:Чи видається грошова винагорода державному службовцю за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, якщо людина має стаж роботи в органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування більше 10 років, але потім деякий час знаходилась на пенсії у зв’язку з досягненням граничного віку проходження державної служби, а згодом її було обрано на посаду в орган місцевого самоврядування?

Відповідь: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків» до стажу державної служби, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі п. 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, період перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу, а також строкова військова служба у разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу. Таким чином, період перебування на пенсії у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі не зараховується до стажу безперервної роботи, і відповідно не дає права на виплату винагороди за сумлінну і безперервну працю.

 

Запитання:Чи має право посадова особа місцевого самоврядування на отримання грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю з огляду на те, що стаж служби в органах місцевого самоврядування було перервано державною службою?

Відповідь: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212 “Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків” до стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, зараховуються всі періоди роботи (служби) в цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 року, на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України “Про державну службу”.

 

Запитання:Роз'яснення щодо зарахування до стажу служби в органах місцевого самоврядування періоду роботи на посадах начальника військово-облікового столу сільської ради та головного бухгалтера в централізованій бухгалтерії сільської ради.

Відповідь: Відповідно до статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Стаж державної служби обчислюється згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283 (із змінами та доповненнями). Відповідно до зазначеного Порядку до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів виконавчих комітетів місцевих рад, їх управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів. Відповідно до Положення про військовий облік військовозобов'язаних та призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 р. № 377, виконкоми сільських, селищних, міських рад, в яких немає військових комісаріатів, забезпечують облік, ведення особових карток, оформлення бронювання, внесення до особових карток військовозобов'язаних змін тощо. Тобто працівники військово- облікових столів сільських рад не виконують передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" N 268 від 9 березня 2006 р. (таблиця №55) посади начальників (працівників) військово-облікових столів (бюро) віднесені до категорії посад службовців. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" посадовими особами місцевого самоврядування є особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно - дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Керівні працівники і спеціалісти місцевих рад з прийняттям цього Закону набули статусу посадових осіб місцевого самоврядування. Віднесення посад спеціалістів сільських (селищних) рад до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування здійснюється згідно з статтею 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Централізовані бухгалтерії при сільських, селищних, міських радах створюються за рішенням відповідних рад для ведення бухгалтерського обліку у бюджетних установах та організаціях. За своїм статусом централізовані бухгалтерії не належать до органів місцевого самоврядування, вони є самостійними бюджетними установами. У зв'язку з ліквідацією централізованих бухгалтерій їх працівники звільняються з дотриманням вимог статті 40 КЗпП України і можуть бути прийняті на вакантні посади спеціалістів до штату виконавчих комітетів рад. При цьому оплата праці працівників має здійснюватися за умовами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" N 268 від 9 березня 2006 р. Просування по службі - це безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, та додатка до нього, а в разі переходу після 1 січня 1994 року - за умови, що перехід (переведення) відбувся через конкурс. Враховуючи викладене, до стажу державної служби період роботи на посадах начальника військово-облікового столу сільської ради та головного бухгалтера в централізованій бухгалтерії сільської ради (за умови просування по службі) не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Запитання:Щодо зарахування до стажу служби в органах місцевого самоврядування періоду роботи на посаді паспортистки сільської ради.

Відповідь: Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283, та додатка до нього до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах. Зазначений період роботи може бути зарахованим до стажу державної служби за умови, якщо посада відносилась до посад спеціалістів і оплата праці здійснювалася як і інших спеціалістів. Це має бути підтверджено відповідними документами.

 

Запитання:Чи зараховується період служби в Збройних силах до стажу, який дає право на виплату  10 місячних посадових окладів у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування?

Відповідь: Відповідно до ч. 11 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. Період служби в Збройних силах до стажу для виплати 10 місячних посадових окладів у зв’язку з виходом на пенсію не зараховується.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь